رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
آخرین ویرایش: ۱۴۰۳/۳/۱۰

همه منابع مطالعاتی

رأی اکثریت به‌عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. در این مقاله لیستی از منابع فقهی از جمله کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و دیگر منابع که از منظر فقه معاصر به بررسی مسئله رأی اکثریت پرداخته‌اند، گردآوری شده است.

کتاب‌ها

فارسی

 1. تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران: تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی ج.ا.ایران، محمدجواد ارسطا، قم، انتشارات مکث اندیشه، ۱۴۰۳ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 2. اعتبار عقلی و شرعی رای اکثریت، مسعود امامی، انتشارات آدینه، ۱۳۹۹ش. صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب
 3. جایگاه اکثریت و اقلیت در حکومت اسلامی، آمنه احمدی بیغش، تهران، نشر بیکران دانش، ۱۳۹۵ش. صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب
 4. دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام، محمدجواد صالحی، مرکز پژوهش‌های‌ اسلامی ‌صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.صفحات ابتدایی کتاب از سامانه خانه کتاب
 5. تنبیه الامه و تنزیه المله، میرزا محمدحسین غروی نائینی، مصحح: سید جواد ورعی، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
 6. فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، جلد دوم، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
 7. مبانی فقهی حکومت اسلامی، حسینعلی منتظری، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، جلد دوم و جلد هشتم، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.

عربی

 1. قضیة الأغلبیة من الوجهة الشرعیة، أحمد الریسونی، بیروت، الشبکة العربیة للأبحاث والنشر، ۱۴۳۳ق. لینک کتاب
 2. حکم الأغلبیة فی الإسلام (دراسة أصولیة)، احمد الریسونی، قاهره، دارالکلمه للنشر و التوزیع، ۲۰۱۴م
 3. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة‌، محمد سند بحرانی، قم، مکتبة فدک، ۱۴۲۶ق.
 4. نظریة الحکم فی الإسلام‌، محسن اراکی، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
 5. المرجعیة و القیادة‌، سید کاظم حسینی حائری، قم، دار التفسیر، ۱۴۲۵ق.
 6. الحاکمیة فی الإسلام‌، سید محمدمهدی موسوی خلخالی، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
 7. ولایة الأمر فی عصر الغیبة‌، سید کاظم حسینی حائری، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۴ق.
 8. ولایة الفقیه فی حکومة الإسلام‌، سید محمدحسین حسینی تهرانی، جلد سوم، بیروت، دار الحجة البیضاء‌، ۱۴۱۸ق.
 9. نظام الحکم فی الإسلام‌، حسینعلی منتظری، قم، نشر سرایی، ۱۴۱۷ق.
 10. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة‌، حسینعلی منتظری، جلد اول، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ف.
 11. النظام السياسي في الإسلام، محمدعبدالقادر ابوفارس، اردن، عمان، دار الفرقان، ۱۴۰۷ق.
 12. أساس الحکومة الإسلامیة‌، سید کاظم حسینی حائری، بیروت، مطبعة النیل‌، ۱۳۹۹ق.
 13. الاسلام و اوضاعنا السیاسیة، عبدالقادر عوده، بیروت، موسسة الرسالة، ۱۴۰۱ف. لینک کتاب
 14. نظام الاسلام، الحکم و الدوله، محمد المبارک، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ف.

مقاله‌ها

فارسی

 1. اعتبار شورا در فتوا و حکم، سید جواد ورعی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۹۲، ۱۳۹۹ش. لینک مقاله
 2. دلایل نقلی مشروعیت‌بخشی انتخاب، حسین واله، فصلنامه نقد و نظر، دوره ۲۵، شماره ۹۷، ۱۳۹۹ش. مقاله را اینجا ببینید
 3. واکاوی پیشینهٔ نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه، محمد قاسمی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۹۴، ۱۳۹۸ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 4. اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام، روح الله شاکری زواردهی و حسین رجائی ریزی، فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 5. جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، یوسف خانمحمدی، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 6. مشروعیت جمهوریت در اسلام، ذبیح‌الله مرادی و ابراهیم موسی‌زاده، مجله اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 7. جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، سید احمد حبیب نژاد، علی اکبر عبدالاحدی مقدم، فصلنامه فقه حکومتی، شماره ۱، ۱۳۹۵ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 8. فقه و تزاحم خواست اکثریت و اقلیت در لایه‌های بنیادین، نصرالله سخاوتی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۷، ۱۳۹۴ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 9. بررسی آرای فقهای متقدم در نسبت خواست مردم و مشروعیت حکومت (تا قرن هشتم)، علی رضائیان، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۶، ۱۳۹۴ش. لینک مقاله
 10. اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت، مسعود امامی، فصلنامه فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 11. اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی، مسعود امامی، فصلنامه فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 12. اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، مسعود امامی، فصلنامه فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 13. اعتبار رأی اکثریت از منظر فقه القرآن شیعه، محمدعلی میرعلی، فصلنامه شیعه‌شناسی، شماره ۳۳، ۱۳۹۰ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 14. نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت، علی اکبر رستمی، فصلنامه آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 15. فقیهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه سیاسی، سید جواد ورعی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۹، ۱۳۸۹ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 16. تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت، ولی رستمی، احمد نجفی، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، شماره ۳۱، ۱۳۸۹ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 17. جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام، ابوالفضل موسویان، مجله بازتاب اندیشه، شماره ۱۵، ۱۳۸۰ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید
 18. اعتبار رأی اکثریت، کاظم قاضی زاده، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶، ۱۳۷۶ش. متن مقاله را از اینجا بخوانید

عربی

 1. رأی الأکثریّة، بین الاعتبار العقلیّ والشرعیّ، مسعود الامامی، فصلیة الاجتهاد و التجدید (بیروت)، العدد ۵۹–۶۰، ۲۰۲۱م. دانلود
 2. وصف الأکثریة بین القرآن الکریم والدیمقراطیة: أی مفارقة؟، نورالدین جاروش، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جلد ۹، شماره ۳، ۱۴۴۱ق.
 3. تسلط الأکثریة، ابراهیم الأرزق، مجله البیان، شماره ۲۸۲، ۲۰۱۱م.
 4. تحقیق المناط عن الأکثریة المذمومة فی الاستنباط، حامد إبراهیم حامد محمد البی، لیبی، مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانیة، ۲۰۱۱م.
 5. هل للأخذ برأی الأکثریة أساس فی الإسلام؟، عبدالحمید السائح، مجله الوعی الإسلامی، شماره ۲۵، ۱۳۸۷ق.

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. مبانی نظری اعتبار رأی اکثریت در شرکت سهامی، رضا خودکار، دکتری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق قضایی، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. بررسی قضاوت شورایی از دیدگاه فقه، مهدی حبیب‌پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. مبانی نظری اعتبار رأی اکثریت در شرکت سهامی، رضا خودکار، دکتری، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 4. بررسی قضاوت شورایی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، مهسا احمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 5. رویکردهای فقهی به نقش مردم در حکومت و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوید ابراهیم‌تبار، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 6. مردم‌سالاری دینی از دیدگاه استاد مرتضی مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی، محمود شمسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن، سنت پیامبر (ص) و سیره امام علی(ع)، سید علی‌اکبر هاشمی کروئی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 8. اکثریت‌سالاری از نگاه قرآن و امام علی (ع)، عاطفه کابلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 9. اعتبار رأی اکثریت در نظریه‌های جمهوری اسلامی، حسین رسولی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم قم، ۱۳۸۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 10. اعتبار رای اکثریت در نظریه های جمهوری اسلامی، حسین رسولی، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم، ۱۳۸۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 11. توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، مطالعه تحلیلی از دو نظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، صادق حقیقت، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 12. وفاق جمهوریت و اسلامیت در اسلام و حقوق اساسی ایران، حسن خسروی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 13. مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران و اسلام، محمدجواد ارسطا، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید

عربی

 1. أحکام الاکثریة فی التشریعات: دراسة موازنة بین الفقه الإسلامی والتشریعات الأردنیة، محمد سویلم محمود الحسبان، کارشناسی ارشد، جامعة آل البیت، کلیة الشریعة، ۲۰۱۵م.
 2. فقه الإصلاح السیاسی وضوابطه فی ضوء قواعد السیاسة الشرعیة، أنس أحمد علی جرادات، کارشناسی ارشد، الجامعة الأردنیة، کلیة الدراسات العلیا، ۱۴۳۳ق.
 3. الأغلبیة فی المجال السیاسی التأصیل والآلیات دراسة مقارنة بین الفقه السیاسة الشرعیة والقانون الدستوری، مرین محمد، کارشناسی ارشد،، کلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة، الجامعة الإفریقیة، الجزائر، ۲۰۰۶م. پایان‌نامه را اینجا ببینید

سایر منابع

 1. جایگاه اکثریت در مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی، محمدجواد ارسطا و عبدالله حاجی صادقی، نشست در موسسه فهیم، ۱۳۹۰ش. لینک نشست
 2. العمل بالأغلبیة فی الفکر الاسلامی، احمد الریسونی، یادداشت در سایت الدستور، ۲۰۱۳م. لینک یادداشت
 3. ابعاد فقهی امام خمینی، گفتگو با آیت الله حسین مظاهری، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (در نرم افزار جامع فقه نور)، جلد ۱۹ و ۲۰، صفحات ۱۴۱تا۱۴۷.

جستارهای وابسته