ترور (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۹/۷

همه منابع مطالعاتی

ترور به معنای قتل بی‌خبر که با عباراتی مثل فتک و اغتیال نیز از آن یاد می‌شود در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته و نمونه‌هایی از آن نیز در تاریخ اسلام یافت می‌شود. در دوران جدید ترور یکی از اسباب حذف مخالفان سیاسی قرار گرفته است و مسلمانان نیز به دلایلی متهم به هواداری از ترور و تروریسم شده‌اند. لزوم بحث از این دو عنوان با تفاوت‌هایی که دارند باعث شده که عالمان مسلمان اندیشه‌های خود را در قالب‌های مختلف در دسترس جویندگان قرار دهند.

کتاب‌ها

فارسی

 1. جهاد و ترور در اسلام: دیدگاه‌های علمای شیعه و اهل سنت، اشرف بروجردی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶ش. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 2. دفاع پیش‌دستانه: با بررسی فقهی حقوقی شیوه‌های آن؛ منازعات مسلحانه، ترور و عملیات انتحاری، محمدجواد آقاباقری، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۳ش. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 3. دفاع مشروع: بررسی فقهی مسئله ترور از دیدگاه امام خمینی(س)، جمعی از محققان، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۲ش. این کتاب دربردارنده مجموعه مقالات همایش «دفاع مقدس و تفاوت آن با ترور» است. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 4. نقد و بررسی ترور در قرآن کریم، روح‌الله فیض‌اللهی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 5. ترور از دیدگاه اسلام و امام خمینی، یعقوب نعمتی وروجنی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۹ش. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 6. پژوهشی فقهی و حقوقی درباره ترور و دفاع مشروع، یعقوبعلی برجی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم، انتشارات زمزم هدایت، ۱۳۸۶ش.

عربی

 1. هتک أستار الإفک عن حدیث «الإیمان قید الفتک»، ابی سلمان الصومالی، بی‌نا، بی‌تا. کتاب را از اینجا بخوانید

مقاله‌ها

فارسی

 1. جایگاه ترور و خشونت در فقه، منصور میراحمدی، دوفصلنامه فقه و سیاست، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
 2. تحلیل فقهی ترور با تأکید بر آراء فقهی و مشی سیاسی حضرت امام خمینی، ابوالفضل احمدزاده و مهدی برهان، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۰، ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا بخوانید
 3. ترور از دیدگاه فقه، عبدالکریم عبداللهی‌نژاد و رمضان عباس‌پور مقدم، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۴۳، شماره ۲، ۱۳۹۰ش. مقاله را از اینجا بخوانید
 4. ترور از منظر شرعی و قانونی، حسن بابائی، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال اول، شماره ۳، ۱۳۸۹ش. مقاله را از اینجا بخوانید
 5. تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی، سید محمد موسوی بجنوردی و ابوالفضل احمدزاده، پژوهشنامه متین، شماره ۳۹، ۱۳۸۷ش. مقاله را از اینجا بخوانید
 6. اسلام و مسئله ترور، مرتضی شیرودی، رواق اندیشه، شماره ۱۷، ۱۳۸۲ش. مقاله را از اینجا بخوانید

عربی

 1. جریمة القتل قیلة بین الفقه الإسلامی و القانون الجزائری، حاجی یحی، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، شماره ۱۲، ۲۰۱۷م، مقاله را از اینجا بخوانید
 2. قتل الغیلة (الإغتیال)، علی رشوان عوض، کلیة العلوم، جامعة الفیوم، مصر، ۲۰۱۶م. مقاله را از اینجا بخوانید
 3. الارهاب الدولی دراسة فقهیة تحلیلیة، علی القره داغی، موقع الاتحاد العالمی للمسلمین، ۲۰۱۵م. مقاله را اینجا ببینید
 4. قتل الغیلة (الإغتیال) و موقف الفقه الإسلامی منه: دراسة مقارنة، اسماعیل شندی، مجلة جامعة القدس المفتوحة، شماره ۲۳، ۲۰۱۱م. مقاله را از اینجا بخوانید
 5. حکم الإغتیال فی الإسلام: دراسة فقهیة فی حدیث «الإیمان قید الفتک»، مجتبی محمودی، مجله الإجتهاد و التجدید، شماره ۹–۱۰، ۲۰۰۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
 6. قتل الغیلة، هشام بن صالح الزیر، مجلة العدل، شماره ۴۳، ۱۴۳۰ق. مقاله را از اینجا بخوانید
 7. قتل الغیلة، عادل بن عبدالله المطرودی، بی‌نا، بی‌تا. منتشر شده در مکتبة الشاملة، مقاله را از اینجا بخوانید

پایان‌نامه‌ها

 1. اعمال تروریستی و تاثیر آن بر حقوق بشر (بررسی تطبیقی بین فقه امامی و حقوق بین‌الملل)، عقیل کاظم زغیر الزیداوی، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه در سامانه گنج
 2. بررسی دیدگاه آیات و روایات پیرامون ترور با تکیه بر پاسخ‌گویی به شبهات، سید محمد حسینی، کارشناسی ارشد، دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه در سامانه گنج
 3. بررسی مبانی فقهی و حقوقی ترور از دیدگاه مذاهب امامیه و حنابله، حمیدرضا ترابی، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۵ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 4. بررسی تطبیقی دفاع مشروع با رویکردی به انحراف‌های جهادی داعش از مکتب اهل تسنن (یا بررسی تفاوت‌های دفاع مشروع و ترور)، داود گروسی، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه در سامانه گنج
 5. ترور در فقه امامیه، احمد بت‌شکن، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ۱۳۹۳ش. اطلاعات پایان‌نامه در سامانه گنج
 6. حرمت مطلق ترور حسب ادله، فاطمه کولیوند، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پیام نوراستان البرز، ۱۳۹۳ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 7. بررسی حکم فقهی و حقوقی ترور در منابع اسلامی، زکیه سلمان‌زاده، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۲ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 8. دفاع پیش‌دستانه در حقوق کیفری بین‌المللی و فقه امامیه، محمدجواد آقاباقری، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۱ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 9. ترور و عملیات استشهادی از منظر فقه و حقوق بشر، رمضان عباس‌پور مقدم، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فرودسی مشهد، ۱۳۹۰ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 10. بررسی فقهی و حقوقی انتحار و ترور در حقوق کیفری ایران، حمید رحیمی رنانی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، ‌ مرکز پیام نور تهران، ‌ ۱۳۹۰ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 11. ترور از دیدگاه حقوق کیفری ایران، قادر سعادتی ابرآباد، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ‌ دانشگاه قم، ۱۳۸۷ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج
 12. ترور از دیدگاه اسلام با رویکردی به اندیشه امام خمینی(ره)، ‌ یعقوب نعمتی وروجنی، کارشناسی ارشد، پژو هشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ‌ ۱۳۸۶ش. دسترسی به پایان‌نامه در سامانه گنج

عربی

 1. أحکام قتل الغیلة فی الفقه و النظام، العباس بن حسن بن علی بشیر، کارشناسی ارشد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ۱۴۱۸ق. موجود در کتابخانه المعهد العالی للقضاء.

منابع دیگر

 1. نشست تخصصی جهاد و ترور از دیدگاه اسلام، اشرف بروجردی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی‌ماه ۱۳۹۶ش. گزارش سخنرانی را از اینجا بخوانید
 2. پاسخ به این ادعا که اسلام با ترور موافق است، منتشر شده در سایت اندیشه قم، بی‌تا. پرسش و پاسخ را از اینجا بخوانید
 3. دعوی إباحة الإسلام الإغتیال و الإرهاب، پاسخ به شبهه جواز ترور در اسلام، این شبهه و پاسخ در سایت بیان الإسلام منتشر شده است. شبهه و پاسخ را از اینجا بخوانید

منابع مطالعاتی وابسته