اعدام (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی اعدام و ریزموضوعات آن:

اعدام تعزیریشیوه اجرای اعدامپیوند اعضای اعدامیتعدیل مجازات اعداماعدام در جرائم مواد مخدر


آخرین ویرایش: ۱۴۰۳/۲/۲۵

همه منابع مطالعاتی

اعدام از مجازات‌های پذیرفته شده در بین مسلمانان است. در اصل مجازات اعدام هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد. رشد مفاهیم حقوق بشر و مسئله اسلام هراسی در سده اخیر، اعدام را در صدر بحث‌های فقهی و علوم اجتماعی قرار داده است.

از این‌رو فقه معاصر با چالشهایی روبرو است: آیا اجرای حکم اعدام در زمان حاضر به مصلحت اسلام است؟ آیا امکان جایگزینی در اعدام وجود دارد؟ روشهای اجرای اعدام چیست؟ آیا با عناوین ثانوی می‌توان اجرای آن را متوقف کرد؟

از منظر فقهی مباحثی مانند اعدام تعزیری، تبدیل مجازات اعدام، شیوه اجرای اعدام، پیوند اعضای محکومین به اعدام و تبعیض جنسیتی در مجازات اعدام از جمله مباحثی است که مورد مطالعه و بررسی فقها و پژوهشگران معاصر قرار گرفته و آثار مختلفی در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه با محوریت این موضوعات تالیف شده است.

کتاب‌ها

فارسی

 1. واکاوی فقهی حقوقی تجدید اجرای کیفر سالب حیات، محمد عربشاهی و محمد امامی و علی نصرتی، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۴۰۲ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 2. بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در لغو مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، زهرا اصغری، قم، نشر آیین احمد (ص)، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 3. اجرای مجازاتهای حدود در زمان غیبت، مجید اکبری نودهی، تهران، نشر دانش پژوهان شریف یار، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 4. اعدام در حقوق یهود و اسلام، سید ابوالفضل ساقی و عبدالرضا اصغری، مشهد، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 5. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تغییر مجازات زنای محصنه از رجم به اعدام، سجاد خاکسار و مرضیه حاجی‌رمضانی، تهران، نشر سنجش و دانش، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 6. بررسی و تبیین مجازات اعدام در جرائم مرتبط به مواد مخدر در حقوق ایران و موازین حقوق بشر، فیروزه ماستری فراهانی، تهران، نشر فرهوش، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 7. تحلیل مجازات اعدام و راهکارهای تعدیل آن، مژگان کثیری، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 8. بررسی فقهی حقوقی اعدام تعزیری، کریم مجتبوی، زیر نظر عباسقلی انصاری، تهران، نشر گیوا، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 9. کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام، امید عثمان کردی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 10. اعدام در ملاء عام، نصراله حیدری‌نژاد، تهران، نشر ندای کارآفرین، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 11. امکان‌سنجی حذف مجازات اعدام از جرائم تعزیری و تعیین مجازات‌های جایگزین، عمران علی‌محمدی، تهران، نشر طلایی پویندگان دانشگاه، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 12. بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی «اعدام و قصاص نفس» سید محمد حبیبی، تهران، نشر فرهنگ زبان، ۱۳۸۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 13. بررسی تطبیقی مجازات اعدام، محمدابراهیم شمس‌ناتری، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

عربی

 1. عقوبة الاعدام بین الإبقاء و الإلغاء، ساسی سالم الحاج، بیروت، دارالکتاب الجدید المتحدة، ۲۰۰۵م. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

مقاله‌ها

فارسی

 1. امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق، محمد عربشاهی و محمد امامی و علی نصرتی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۱، ۱۴۰۲ش. مقاله را اینجا ببینید
 2. بازخوانی نصوص و ادله تجویز کیفر اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب خمسه، فرزاد پارسا، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۵۴، شماره ۲، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 3. حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه، غلامرضا پیوندی و سید شهاب موسوی‌نژاد، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۶۸، ۱۴۰۰ش، کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 4. چالش‌های اسراف در قتل در حقوق ایران، ابوالحسن شاکری و فاطمه علی‌نژاد میر، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۷، شماره ۶۴، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 5. مبانی فقهی و حقوقی حذف کیفر اعدام در جرایم حامل و نگهدارنده مواد مخدر، مهری توتونچیان و سید محمد احمدی و نفیسه شریعتی نیاسر، فصلنامه مطالعات حقوق شهروندی، شماره ۲۰، ۱۴۰۰ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 6. مقایسه جرایم مستوجب اعدام در قانون ‌مجازات ایران و عراق، مهدی مدیحی طامه، دوره ۱، شماره ۳، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 7. مطالعه تطبیقی «اعدام» در شریعت یهودی و اسلامی (در ترازوی حقوق کیفری نوین)، سید ابوالفضل ساقی و عبدالرضا اصغری، فصلنامه معرفت ادیان، شماره ۴۳، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 8. بررسی تطبیقی بزه قتل عمد در مذاهب فقهی اسالمی و قانون مجازات عراق با تأکید بر مجازات آن، سیده پریسا اندک و سید علی ربانی موسویان، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی، دوره ۱۱، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 9. امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان، احمد مرتاضی و زینب اسمعیلی محمودآبادی، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۳، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 10. نقد مجازات اعدام در قوانین مواد مخدر بر اساس آموزه‌های قرآنی، ریحانه زارع‌ ده‌آبادی و نفیسه متولی‌زاده نائینی و حمید روستائی صدرآبادی، دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 11. مطالعهٔ تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی، احسان مرادزاده و محمدحسن گلی شیردار و سید ابوالقاسم نقیبی، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، دوره ۱۳، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 12. بررسی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، نسیم خداخواه، فصلنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، دوره ۱، شماره ۶، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 13. بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی، سید محمود میرخلیلی و مسعود حیدری، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۱۴، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 14. بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر، محمدرضا ساکی و سلمان کونانی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره ۲۴، شماره ۸۷، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 15. موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص از منظر فقه اهل‌بیت علیهم السلام، محمدمهدی هاشم‌لو، دوفصلنامه تا اجتهاد، دوره ۳، شماره ۵، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 16. بررسی تطبیقی قلمرو تأثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان، کیومرث کلانتری و رضا هادی‌زاده، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 17. بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر و نقدی بر مجازات اعدام، حسین عندلیب، فصلنامه فقه و حقوق معاصر (معارف فقه علوی)، شماره ۱۰، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 18. حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)، عبدالله باقری و سید محمدصادق احمدی و غلامحسین مسعود، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۲، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 19. واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه، محمد محسنی دهکلانی و اسمعیل قندور بیجارپس، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۵، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 20. مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق، سید علی ربانی موسویان و سیده پریسا اندک، فصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس، شماره ۴، کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 21. رویکرد فقهای امامیه در قبال اعدامهای حدی و معادل سازی آن، نفیسه حاتم‌پوری و محمدرضا کاظمی گلوردی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، دوره ۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 22. بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر، محمد اسحاقی آستانی و احمد امانی، دوفصلنامه فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی، دوره ۷، شماره ۱۴، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 23. تبیین حکمت‌های مجازات مرتد با رویکردی بر مقاصد شریعت، اکبر ساجدی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۱، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 24. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر، اسماعیل محمدزاده و حبیب حاجتمند، دوفصلنامه فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی، شماره۱، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 25. جواز یا عدم جواز اعدام تعزیری درفقه و قانون مجازات اسلامی، محمدعلی حاجی ده‌آبادی، مقدس فیروزمند، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 26. نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، عباس کلانتری خلیل‌آباد و نفیسه متولی‌زاده نایینی و صدیقه گلستان‌رو، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۵۰، شماره ۱۱۴، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 27. تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری، مونا زیدشفیعی و قدرت‌اله خسروشاهی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 28. مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء، محمدعلی صلح‌چی و شهریار نصیری، دوفصلنامه حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۹، ۱۳۹۷ش، کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 29. معیارهای ناظر بر شناسایی مفسد فی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر، محسن برهانی و رسول احمدزاده، دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 30. ضرورت بازنگری در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر اساس دیدگاه‌های امام خمینی (س)، امیر وطنی و نغمه امیرفرهود، فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۹۷، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 31. بررسی مجازات اعدام بر اساس فقه و قوانین جزایی، سعید پزشکی‌زاده، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 32. موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران، فاطمه علی‌نژاد میر و ابوالحسن شاکری، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقی، شماره ۳۷، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 33. جرمشناسی ناکارآمدی کیفری اعدام در جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری و تعیین مجازات‌های جایگزین، عمران علیمحمدی، محمدرضا شادمان‌فر، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)، ۱۳۹۶ش. مقاله را اینجا ببینید
 34. جایگاه روش‌های نوین کیفر سالب حیات در حقوق ایران، سامان دوست‌محمدی، ناصر قاسمی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۷۷ و ۷۸، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 35. بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی، عبدالجبار زرگوش‌نسب، مصطفی بخرد، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۳، شماره ۱، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 36. بررسی ادله اعدام تعزیری در فقه و حقوق ایران، امیر آل‌بوعلی و علی شریفی، سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 37. تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت‌های فقه امامیه، محمدجعفر صادق‌پور و حسنعلی مؤذن‌زادگان و یوسف فاطمی‌نیا، فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه)، دوره ۲۴، شماره ۹۰، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 38. تقلیلگرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران، محسن برهانی و محمدامین رادمند، فصلنامه راهبرد، شماره ۸۲، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 39. شیوه اجرای قصاص؛ بررسی فقهی ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی، مسعود امامی، فصلنامه فقه اهل‌بیت (ع)، شماره ۹۰، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 40. مجازات‌های جایگزین اعدام، مسلم دوستی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره ۵، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 41. بازجستی در مبانی فقهی و حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی، علیرضا عابدی سرآسیا و ثمانه علوی، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۴۸، شماره ۴، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 42. تبدیل و جایگزینی مجازات‌های اسلامی (حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیات زمان، سعید هادی نجف‌آبادی و محمدرضا آیتی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴۶، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 43. احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری، عباس کلانتری خلیل‌آباد و نفیسه متولی‌زاده و صدیقه گلستان‌رو، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۵۱، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 44. بازخوانی ادله مشروعیت اعدام در زنا با محارم، سید محمدرضا امام و سید محمد حسینی و سید محمود هل‌اتایی، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 45. بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر در ایران، فرزین سلیمی و رضا محمودآبادی، دومین کنگره بین‌المللی جامع حقوق، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 46. تبیین حکم فقهی اعدام در فقه وقانون مجازات اسلامی، جواد سرخوش و معصومه سوری و مینا اسفندیاری، اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 47. امکان‌سنجی و شرایط کاهش «کیفر سلب حیات» در حقوق کیفری ایران، مونا زیدشفیعی و قدرت‌اله خسروشاهی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۸، شماره ۳، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 48. افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)، محسن برهانی، دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره ۱، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 49. بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر، باقر حسین‌آبادی، فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، شماره ۲۴ و ۲۵، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 50. تحلیل مشروعیت اعدام بدون درد از نوع حدی، تعزیری، قصاصی و حکومتی، فاطمه قدرتی، فصلنامه فقه پزشکی، دوره ۷، شماره ۲۵–۲۴، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 51. درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد، عباسعلی سلطانی و حمید سلیمانی، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 52. مطالعهٔ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه، ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی و سمیه نجفی کشکولی و بی‌بی زینب حسینی، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۱، شماره ۱، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 53. نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)، حسین حقیقت‌پور و محمدتقی فخلعی و احسان علی‌اکبری بابوکانی، حسین ناصری مقدم، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۴۷، شماره ۱، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 54. نقد و بررسی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران، غلامرضا مهدوی، نخستین کنگره بین‌المللی جامع حقوق، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 55. ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی (ره) و فقهای معاصر، حسین تاج‌آبادی، دوفصلنامه فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی، دوره ۳، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 56. مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض، اسماعیل آقابابایی بنی، فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه)، دوره ۲۲، شماره ۸۳، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 57. مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، جواد حبیبی‌تبار و ضامن‌علی حبیبی، فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه)، دوره ۲۱، شماره۸۰، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 58. واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری، عادل ساریخانی و اسماعیل آقابابایی بنی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۸، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 59. اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر، دکتر علیرضا تقی‌پور و دکتر محمدحسن اسدی، دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، شماره ۲، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 60. مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، جهانبخش بیاد و پورمند سینایی و فاطمه اقدامی، فصلنامه دانش انتظامی کهگیلویه و بویراحمد، شماره ۱۳، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 61. بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی، رحیم نوبهار، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۵، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 62. منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه، محمدجعفر حبیب زاده و عادل علیپور، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شمار ه ۹، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 63. مجازات پدر در قتل فرزند، علی‌اکبر ایزدی فرد و محمد محسنی دهکلانی و امین یوسفی، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، دوره ۴، شماره ۱، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 64. معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)، علی‌اکبر ایزدی‌فرد و محمد نبی‌پور، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 65. قلمرو مجازات تعزیری در فقه اسلامی، سهراب کاظمی، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۲۲، ۱۳۸۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 66. بازپژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه، علی عسگری، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، شماره ۲، ۱۳۸۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 67. مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه، عادل ساریخانی و روح‌الله اکرمی سراب، فصلنامه حقوق اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۸، ۱۳۸۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 68. نگرشی به مجازات اعدام در اسلام، محمد جعفری هرندی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 69. کاوشی نو در مجازات اعدام، محمدحسین طارمی، فصلنامه معرفت، شماره۱۱۸، ۱۳۸۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

عربی

 1. عقوبة الاعدام بين حقوق المحكوم عليه و حماية المجتمع دراسة في الفقه الاسلامي و الفكر الجنائي، محمد نورالدين، مجلة دراسات في حقوق الانسان، مجلة جمعية حقوق الانسان، جامعة أسيوط، العدد الاول، ۲۰۰۹م.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 2. حکم تنفیذ القصاص و الإعدام بالوسائل الحدیثة فی الفقه الإسلامی، حمزة عبد الکریم حماد، اردن، الجامعة الأردنیة - عمادة البحث العلمی، ۲۰۰۷م. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. واکاوی فقهی و حقوقی اعمال مجازات سلب حیات (اعدام) و چالش‌های پیرامون آن بر مبنای امکان‌سنجی و اقتضای زمانی، زینب صفاری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را اینجا ببینید
 2. ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر از منظر فقه اسلامی و حقوق افغانستان، عبدالعظیم فهیمی، پایان‌نامه حوزوی سطح چهار، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۴۰۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 1. مجازات‌های جایگزین حدّ، ماهیت و مبانی آن در فقه جزایی اسلام، علی‌اشرف طهماسبی، پایان‌نامه دکتری، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 2. تحلیل فقهی حقوقی حکم زنده ماندن اعدامی با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)، سعید زمانی زرده‌سوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 3. بررسی مجازات اعدام مرتد در اسلام با نگاهی بر آزادی عقیده و بیان در منشور حقوق بشر، قادربخش بلوچی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 4. تحلیل حدی یا تعزیری بودن مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، امیر زندی‌فر، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 5. سیاست جنایی لغو مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر با رویکردی بر مبنای فقه امامیه، مهدیه بداغی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 6. اعدام زدایی تدریجی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون مبارزه با مواد مخدر، امین ملکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 7. مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، سعید نفر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت، تابستان ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 8. بازنگری مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، نجمه یزدان‌شناس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 9. بررسی فقهی، حقوقی مجازات قتل عمد با نگاهی به مذاهب اهل سنت و تحولات قانونی، سید حسن موسوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 10. بررسی تطبیقی آثار و مبانی قتل بدون قصاص، فاطمه فروحی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 11. مجازات اعدام در غیر موارد منصوص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان، عبدالواحد حماد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 12. قوانین و احکام قتل عمد در قانون عراق مطالعه تطبیقی، حسن حسین علاوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را اینجا ببینید
 13. بررسی موارد اختلافی فقهی آیت‌الله موسوی اردبیلی و مرحوم محمدجواد مغنیه در ابواب حدود و تعزیرات و قصاص، معصومه حسینی بهلولی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 14. بررسی تطبیقی شیوه‌های اجرای مجازات سالب حیات، آناهیتا آیت اللهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 15. بررسی فقهی موارد اعدام تعزیری در قوانین جزایی افغانستان، علی‌اکبر فیاض، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 16. میزان تأثیرپذیری فقه امامیه و اهل سنت از مجازات‌های سالب حیات در قرآن کریم و سنت نبوی، الهه السادات امیرحسینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه یزد، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 17. بررسی مبانی فقهی مجازات توهین به مقدسات و مقامات مذکور در قانون مجازات اسلامی، مریم تاجیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 18. مجازات سالب حیات در حقوق کیفری ایران، فضه طالبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 19. الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از منظر فقه و حقوق موضوعه، امین محتشمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 20. موارد عدول قانونگذار از آراء مشهور فقها در قانون مجازات اسلامی و تبیین مبانی آن (با تأکید بر حدود، قصاص و دیات)، سید احمد موسوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 21. فلسفه احکام جزایی از دیدگاه علامه طباطبائی (ره) و شاه ولی‌الله دهلوی، سعید عباس‌زاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 22. مشروعیت مجازات اعدام در جرایم موادمخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین‌الملل، نجمه حسینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 23. پیوند عضو پس از اجرای حدّ و قصاص از دیدگاه مذاهب خمسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 24. بررسی تطبیقی حکم قتل فرزند توسط والدین در فقه امامیه و اهل سنت با رویکردی بر کتاب الفقه الاسلامی و ادلّته، فروزان سهرابی‌نژاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 25. بی‌حس کردن عضو در اجرای مجازات‌های شرعی، سیما قاصدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 26. بررسی نحوه اجرای حکم اعدام در فقه امامیه و حقوق ایران و آثار مترتب بر آن، شبنم جعفرپور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 27. بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیرمشهور فقها در باب حدود و قصاص، احسان مرادزاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 28. فلسفه کیفیت (روش‌های) اجرای حدود و تعزیرات اسلامی با تکیه بر دیدگاه‌های امام خمینی (ره)، علی عاشری، پایان‌نامه دکتری، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 29. مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، پورمند سینایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 30. بررسی فقهی و حقوقی اکراه در قتل، الهه رحیمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور بهشهر، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 31. بررسی تطبیقی جرایم مستوجب اعدام از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی، علی سکینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ۱۳۹۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 32. اسراف در قتل، کریم لطافتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 33. بررسی مبانی نظری و عملی مجازات اعدام، سید محمدعلی بابایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 34. بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، بتول سلیمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 35. بررسی تطبیقی مجارات اعدام در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی معاصر، ابراهیم امامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 36. بررسی تطبیقی مجازات اعدام در فقه و حقوق ایران با فرانسه، سعید صمدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 37. بررسی تطبیقی مجازات اعدام از دیدگاه فقهی و حقوقی و مقایسه آن با قوانین کیفری بین‌المللی، مهدی رحمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 38. تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری، عادل علیپور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 39. افساد فی الارض از نظر مذاهب اسلامی، لیاقت‌علی عالمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیة، ۱۳۸۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 40. تحلیل مجازات اعدام در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده، فریدون جعفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 41. بررسی فقهی حقوقی مجازات اعدام و حبس در جرائم مواد مخدر، علی عابدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 42. مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، کرم جانی‌پور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۷۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

عربی

 1. عقوبة الإعدام و موقف التشریع الجنائی الإسلامی منها دراسة فقهیة مقارنة، وائل لطفی صالح عبد الله عامر، بکلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة فی نابلس، فلسطین، ۲۰۰۹م. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 2. عقوبة الإعدام حداً و تعزیراً فی الشریعة الإسلامیة، محمد مفضل بن مصلح الدین، عربستان سعودی، جامعة أم القری، ۱۹۸۲م. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر پایان‌نامه کارشناسی ارشد.