نظارت بر قدرت (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
آخرین ویرایش: ۱۴۰۳/۴/۱۹

همه منابع مطالعاتی

نظارت بر قدرت فرآیندی است که طی آن میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می‌شود تا از مطابقت نتایج عملکردها با هدف‌های مطلوب، اطمینان حاصل شود. مشروعیت یا عدم مشروعیت نظارت بر نهادهای حکومت اسلامی، چگونگی نظارت بر قدرتِ حاکم و کارگزاران حکومتی، ابزارها و نهادهای نظارتی، مبانی، احکام و حدود فقهی نظارت از مباحث مرتبط به بحث نظارت بر قدرت است. مسئله نظارت بر قدرت سیاسی در ابوابی چون امر به معروف و نهی از منکر در کتب فقهی معاصر مورد بررسی قرار گرفته شده است.

در این صفحه کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و دیگر منابع مرتبط با بحث نظارت بر قدرت از منظر فقه معاصر جمع‌آوری شده است.

کتاب‌ها

فارسی

 1. ساز و کارهای کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، امین داودی‌کهنه‌شهری، تهران، نشر سنجش و دانش، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 2. حسبه نهاد نظارت اجتماعی، گیتی کلایی، قم، انتشارات خویی، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 3. بنیادهای عمومی نظارت در مقابله با فساد (نظارت کارآمد و کارآمدی نظارت)، محمد توکلی، تهران، نشر مهر توکل، ۱۴۰۰ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 4. فقه و حقوق نظارت و بازرسی، محمد عترت‌دوست، زیرنظر رضا بیرانوند، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 5. نظارت بر کارگزاران در ترازوی فقه و حقوق، سجاد خادم‌لو، تهران، انتشارات گروه آموزشی مدرس، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 6. نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، سعید کمالی، قم، مصباح اندیشه، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 7. نظارت مردم بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اکبر آقابابائیان و رعنا شهبازپور آسیابی، تهران، انتشارات فانوس دنیا، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 8. نظارت بر اعمال حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ایوب فلاحی، تهران، نشر فرهوش، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 9. نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری: مبانی، بایسته و راهکارها، امید خاکی، زیر نظر محمدجواد ارسطا، تهران انتشارات مکث اندیشه، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 10. دیدگاه دیده‌بان: بررسی جایگاه نظارت مجلس خبرگان رهبری بر ولی فقیه با نگاهی به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای، محسن حسین‌دوست، قم، انتشارات اثر قلم، ۱۳۹۷ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 11. مجموعه مقالات اولین همایش ملی اطلاعات و مردم: نظارت مردمی بر دستگاه اطلاعاتی، کریم شاهد، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 12. نظارت در فقه سیاسی شیعه (بررسی مفهوم نظارت و امر به معروف و نهی از منکر)، علی شیرخانی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 13. نظارت بر قدرت سیاسی در اسلام، توحید محرمی، تهران، نشر تقریر، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 14. نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 15. مبانی و ساز و کار نظارت در حکومت اسلامی، سید احمد مرتضایی، قم، موسسه پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
 16. نظارت در نظام اسلامی، بهرام اخوان کاظمی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 17. نظارت همگانی، نظارت ملی (اهمیت امر به معروف و نهی از منکر)، مهدی احدی، قم، نشر سید جمال الدین اسدآبادی، ۱۳۹۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 18. نظارت استصوابی یا استطلاعی: بررسی فقهی - حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، سید احمد مرتضایی، تهران، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۱ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 19. مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی (س)، سید سجاد ایزدهی، تهران، ٰموسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 20. نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش. [کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 21. مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان (با تأکید بر نظر امام خمینی)، قاسم جعفری، تهران، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، ۱۳۸۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 22. نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، سید سجاد ایزدهی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 23. نظارت عمومی: تحقیق و پژوهش نو دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر، علی ابوالقاسمی، مشهد، نشر پیام کلیدر، ۱۳۸۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 24. مشارکت عمومی: حاکمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، محسن اسماعیلی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۴ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 25. نظارت و بازرسی، علی‌اصغر محسن‌شیخی، قم، انتشارات زمزم هدایت، ۱۳۸۴ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 26. نظارت و نهادهای نظارتی، محسن ملک‌افضلی اردکانی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۲ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 27. نظارت بر دولت، محمدجواد طبسی مروجی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

عربی

 1. الرقابه على السلطه فی الفقه السیاسی، سجاد ایزدهی، مترجم رضا شمس‌الدین، بیروت، مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی، ۲۰۱۳م. (این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی متنشر شده است.)
 2. رقابة الأمة على الحكام، دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية، علي محمد حسنين، بیروت، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ۱۹۸۸م.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

مقاله‌ها

فارسی

 1. مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر، احمد رضوانی مفرد، مهدی جعفری هرندی، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۱، تابستان ۱۴۰۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 2. بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی در حکمرانی اسلامی، وحید آرایی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره ۲۵، ۱۴۰۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 3. تحلیل حق نظارت مردم بر حکومت از دیدگاه علی (علیه السلام) با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم موسی‌زاده و محمد صالحی، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره ۱۲، ۱۴۰۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 4. تبارشناسی نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه علمای عصر قاجار، محمدحسین باقری خوزانی و منصور میراحمدی و مجید توسلی و حمید احمدی، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 5. نظارت بر قدرت سیاسی از منظر قرآن، حسین احمدی سفیدان و عمران عباسپور، فصلنامه پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره ۴۶، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 6. نظارت بر قدرت در تفکر اسلامی و قانون اساسی، سید جواد ورعی، دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر، شماره ۸ و ۹، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 7. نظارت بر قدرت سیاسی براساس رویکرد علوم انسانی اسلامی (نظارت ولایی)، سید سجاد ایزدهی، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، دوره ۶، شماره ۳، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 8. بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه، محسن حسین‌دوست و فریدون اکبرزاده و شیوا جلال پور و روح الله شهابی، دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، شماره ۱۸، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 9. سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرتضی حاجی علی خمسه و مصطفی مسعودیان و حمید فعلی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال ۹، شماره ۳، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 10. نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی، سید ابراهیم حسینی، دوفصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره ۱۵، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 11. نظارت برنهاد شورای نگهبان و اعضای آن، میلاد محمدپور قطبی و حامد اسماعیل کرمی، فصلنامه فقه حکومتی، شماره ۷، دوره ۴، ۱۳۹۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 12. مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی، علی کاظم‌زاده، فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی، شماره ۳۳، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 13. امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه، علی متقی و سیدمحمدهادی مهدوی و علی فلاحی سیف‌الدین و احمد رضا توکلی، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۲۴، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 14. پاسخگویی کارگزاران از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه، حفیظ‌الله فولادی و عباس شفیعی، فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه، شماره ۵۷، ۱۳۹۷ش. مقاله را از اینجا ببینید
 15. نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی، رحمت عباس‌تبار و فرزاد حسینی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۴۹، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 16. شیوه‌های کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مدیریّت علوی، علیرضا میرزایی، دوفصلنامه اندیشنامه ولایت، شماره ۵، ۱۳۹۶ش. مقاله را از اینجا ببینید
 17. حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت، علی کاظم‌زاده، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، شماره ۴۱، ۱۳۹۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 18. تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطهٔ حق-ادعا و حق-آزادی، سید محمدصادق احمدی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۷، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. مقاله را از اینجا ببینید
 19. سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهج‌البلاغه، عبدالله موحدی محب و مهری جهانگیری، فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه، شماره ۴۸، ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
 20. نظارت بر قدرت و مکانیسم‌های آن در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، سعید کمالی کفراتی و محسن محمدی الموتی، دوفصلنامه اندیشنامه ولایت، شماره ۲، ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
 21. نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه، توحید محرمی، دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست نظری، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 22. نظارت سیاسی بر قدرت و کاربست آن از طریق مردم در نظام حقوقی ایران، زهرا عامری، فصلنامه سپهر سیاست، شماره ۳، ۱۳۹۴ش، کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 23. حق شرعی نظارت مردم بر حکومت، مهدی منتظرقائم، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۴، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 24. نظام نظارتی در فقه حکومتی، احمد مرتضایی، فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره ۵، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 25. نظارت عمومی؛ مردم‌سالاری دینی، محمدجواد نوروزی، فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره ۵، ۱۳۹۳ش. مقاله را از اینجا ببینید
 26. مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۶۵، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 27. شیوه‌های نظارت بر حاکم در فقه سیاسی شیعه، علی شیرخانی، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره ۲۲، ۱۳۹۲ش. مقاله را از اینجا ببینید
 28. نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی، محمدجواد ارسطا و زهرا عامری، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۶۳، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 29. امام خمینی و مسئله نظارت و تحدید قدرت سیاسی، سید سجاد ایزدهی، فصلنامه کتاب نقد، شماره ۵۹–۶۰، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 30. اهداف و کارکردهای نظارت در نظام سیاسی اسلام، بهران اخوان کاظمی، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۲، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 31. بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، سید احمد مرتضایی، دوفصلنامه معرفت حقوقی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۹۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 32. راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعة دین‌بنیان، فاطمه براتلو، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۱، ۱۳۸۹ش. مقاله را از اینجا ببینید
 33. پاسخ به شبهات «نظارت استصوابی» با رویکرد فقهی، سید احمد مرتضایی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۱۵، شماره ۱، ۱۳۸۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 34. نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، سید سجاد ایزدهی، فصلنامه فقه، شماره ۵۹–۶۰، ۱۳۸۸ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 35. نظارت انتخاباتی: (ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات)، ابراهیم موسی‌زاده، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۴۸، ۱۳۸۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 36. نگاهی به نظارت و کنترل در آموزه‌های نهج البلاغه، ابوالحسن مولائی، نشریه حصون، شماره ۷، ۱۳۸۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
 37. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی، علی‌یار ارشدی، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ۶ و ۷، ۱۳۸۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 38. نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقها شیعه، توحید محرمی، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره اول، ۱۳۸۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 39. نظارت (اصلی از اصول مدیریت) از دیدگاه قران و سنت، حبیب طاهری، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۱۰، ۱۳۸۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
 40. انتخابات و نظارت شورای نگهبان، محمدجواد اطاعت، فصلنامه حقوق اساسی، شماره ۲، ۱۳۸۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 41. نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، رضا دلاوری، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۹، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 42. نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه حضرت امام خمینی، سید جواد ورعی، در کتاب امام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنی، ۱۳۷۸ش. مقاله را از اینجا ببینید

عربی

 1. الرقابة السياسية على دستورية القوانين، حورية لشهب، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد ۳، شماره ۴، ۲۰۰۸م. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. نقش مردم در نظارت و مهار قدرت سیاسی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان، میر بهمن‌الدین کمالزاده، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۴۰۰ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 2. بررسی مکانیزم نظارت بر مراکز قدرت در فقه حکومتی، جعفر ابراهیم زاده شرمه، پایان‌نامه حوزوی سطح ۴، قم ،مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر تبليغات اسلامی، ۱۳۹۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 3. بررسی تطبیقی مدل دموکراسی لیبرال و مردم‌سالاری دینی در نظارت بر قدرت؛ مطالعه موردی، جمهوری اسلامی ایران،۹۷-۵۷، سید علی حسینی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، ۱۳۹۸ش. صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج
 4. بررسی فقهی و حقوقی نظارت بر کارگزاران، سجاد خادملو، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 5. مکانیزم نظارت مردم بر نهادهای قدرت سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران، مجید شعاع، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 6. شيوه هاي نظارت بر قدرت سياسي در قانون اساسي افغانستان از منظر فقه اهل بيت عليهم السلام و حنفی، سيد حيدر هاشمی، قم، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه، فرزاد حسینی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 8. مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی، سید امیر رضوی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۳ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 9. نظارت بر قدرت سياسی از ديدگاه فقهای شيعه، علی‌اکبر ناصری، پایان‌نامه حوزوی سطح ۳، قم ،مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهشی، دفتر تبليغات اسلامی، ۱۳۸۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 10. سازوکار نظارت مردم بر دولت در جمهوری اسلامی ایران، سعید رحمانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 11. ولایت فقیه، قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی (ره)، محمد باوی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 12. نظارت بر قدرت سیاسی در اسلام (شیعه)، توحید محرمی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۷۵ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
 13. نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، مجتبی عباسی، کارشناسی ارشد، باقرالعلوم(ع) قم. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

عربی

 1. الرقابة القضائية على الحاكم في الفقه السياسي الإسلامي "مقارنة بالأنظمة الدستورية الحديثة"، وشن محمد او لحنافي، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه محمد بوضياف بالمسيلة، الجزایر، ۲۰۱۸م. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

سایر منابع

 1. الرقابة على اعمال الادارة في الشريعة الاسلامية و النظم المعاصرة، محمد الحاج، یادداشت در سایت المنتدی العالمی للوسطیة، تاریخ درج ۲۰۱۱م، تاریخ بازدید ۱۴ مهر ۱۴۰۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر