ولایت امت (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۵/۲۲

همه منابع مطالعاتی

نظریه ولایت امت از نظریات مطرح در باب حکومت در زمان غیبت است. بر اساس این نظریه انتخاب حاکم و تعیین حدود قلمرو حکومت، با رعایت ضوابط کلی شرعی از حقوق امت است و حق ویژه‌ای برای فقها در حکومت وجود نیست. این نظریه توسط محمدمهدی شمس‌الدین از عالمان دینی و نظریه پرداز سیاسی لبنان مطرح شده است. تقابل با نظریه ولایت فقیه از ویژگی‌های مهم این گفتمان است؛ اگرچه در اصل دینی بودن سیاست با هم اشتراک دارند.

به طور کلی در باب حکومت در زمان غیبت سه نظریه عمده وجود دارد: ۱) عدم مشروعیت حکومت. ۲) مشروعیت حکومت با قید حق حاکم بودن فقیه و پیروی مؤمنین. ۳) مشروعیت حکومت با قید واگذاری به مردم بدون اختصاص حق ویژه برای فقیه. نظریه ولایت امت از دسته سوم به شمار می‌آید. در میان نظریه‌های سیاسی شیعی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع که مهدی حائری یزدی مطرح کرده با این نظریه ارتباط دارد.

برخی از پرسش‌های قابل طرح درباره این نظریه چنین است: مبانی فقهی این نظریه چیست؟ تأثیر جغرافیای لبنان در این نظریه چیست؟ آیا این تأثیرات جنبه دینی بودن این نظریه را مخدوش می‌کند؟ و...

در منابع ذیل به دنبال تبیین این نظریه هستیم.

کتاب‌ها

فارسی

 1. نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 2. نظام حکومت و مدیریت در اسلام، محمدمهدی شمس‌الدین، ترجمه: سید مرتضی آیت الله زاده شیرزای، تهران، ناشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ش.

عربی

 1. خيارات الأمة وضرورات الأنظمة عند الشيخ محمدمهدی شمس‌الدين، فرح موسی، بيروت، لبنان، ناشر دار الهادي، ۲۰۱۳م.
 2. نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، شیخ محمدمهدی شمس‌الدین، بيروت، لبنان، موسسة الوایة للدراسات و النشر، ۱۹۹۵م.

مقاله‌ها

فارسی

 1. بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه های سیاسی، مظفر نامدار و رضا دوستدار، دو فصلنامه پژوهش‌ سیاست نظری، شماره ۲۳، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله
 2. مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله
 3. بررسی مقایسه‌ای مردم سالاری دینی در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای وآیت‌الله شمس‌الدین، غلامرضا خواجه‌سروی، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، شماره ۴۷ سال ۵، ۱۳۹۵ش.لینک مقاله
 4. مشروطه شیعی نظریه‌ای برای طرح، سید محسن طباطبایی‌فر، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸ دوره ۱۲، ۱۳۸۸ش.لینک مقاله
 5. مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، علی اکبر کمالی اردکانی و محسن کدیور، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.لینک چکیده

عربی

 1. مشروع الدولة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، رحيم إبراهيم حزام الحمراني، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، جامعة الكوفة، شماره ۲۴ دوره۱۳، عراق، ۲۰۱۹م. مقاله را از اینجا بخوانید
 2. الأمة والدولة فى فكر الشيخ محمدمهدى شمس‌الدين، ادریس هانی، مجلة الکلمة، شماره ۳۰ سال ۸، لبنان، ۲۰۰۱م. مقاله را از اینجا بخوانید

پایان‌نامه‌‌ها

فارسی

 1. مبانی فقهی (شیعه) مشارکت سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله محمدمهدی شمس‌الدین، ناصر احمدی، کارشناسی ارشد، گروه حقوق و علوم سیاسی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های سیاسی اندیشه شیعه و اهل سنت، مدینه پشمی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. تطور اندیشه سیاسی تشیع در دوره معاصر با تاکید بر تحولات۵۰ ساله اخیر مکتب‌های نجف و جبل‌عامل، محمد مهدی اسماعیلی، دکتری تخصصی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 4. اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، مجید مرادی رودپشتی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ۱۳۸۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 5. مردم‌سالاری در اندیشه سیاسی معاصر شیعه: بررسی آرا شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، علی اکبر کمالی اردکانی، دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 6. مقایسه نظریه حکومت دینی در آرای شهید مطهری و شمس‌الدین، ابوالفضل آژند، کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ۱۳۸۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. مبانی و شرایط مشروعیت نظام سیاسی در اسلام، محمدرضا مرندی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید