تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۰:۴۴
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۴ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۲:۳۵  وجه التزام (منابع مطالعاتی)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۱۶۹ [Salehi‏ (۴×)]
     
‏۱۲:۳۵ (کنونی | قبلی) +۱٬۹۸۳ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏عربی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۱:۲۷ (کنونی | قبلی) −۴۸۶ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏عربی)
     
‏۰۷:۵۴ (کنونی | قبلی) −۸۸۱ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏عربی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۱۴ (کنونی | قبلی) +۵۵۳ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏منابع دیگر) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   ‏۱۱:۴۹  فقه معاصر:ساختار مقاله‌های معرفی کتاب‏‏ ۱۶ تغییر تاریخچه +۳٬۴۸۹ [Mkhaghanif‏ (۱۶×)]
 جز   
‏۱۱:۴۹ (کنونی | قبلی) −۸ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏چکیده)
 جز   
‏۱۱:۴۸ (کنونی | قبلی) −۴۴ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏فایل یا لینک کتابخانه)
 جز   
‏۱۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۴۷ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏گزارش محتوا)
 جز   
‏۱۱:۳۵ (کنونی | قبلی) +۱۵ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏گزارش محتوا)
 جز   
‏۱۱:۲۱ (کنونی | قبلی) +۱۴۳ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏چکیده)
 جز   
‏۱۱:۲۰ (کنونی | قبلی) +۱۲۸ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۱۱:۰۹ (کنونی | قبلی) −۱۳ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏گزارش محتوا)
 جز   
‏۱۱:۰۳ (کنونی | قبلی) +۲۸۱ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏گزارش محتوا)
 جز   
‏۱۰:۳۱ (کنونی | قبلی) +۹۰ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کتاب)
 جز   
‏۱۰:۲۸ (کنونی | قبلی) +۲۰۰ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه کتاب)
 جز   
‏۱۰:۲۶ (کنونی | قبلی) Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏فهرست مطالب کتاب)
 جز   
‏۱۰:۲۵ (کنونی | قبلی) +۱۶۱ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏نویسنده)
 جز   
‏۱۰:۲۲ (کنونی | قبلی) +۳۳ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏چکیده)
 جز   
‏۱۰:۲۱ (کنونی | قبلی) +۳۶ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۱۰:۱۶ (کنونی | قبلی) +۲٬۳۶۸ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۱۰:۰۰ (کنونی | قبلی) +۴۸ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏فهرست مطالب کتاب)
     ‏۱۰:۰۷  فقه معاصر:پیش‌نویس تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب)‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۱۸۶ [Salehi‏ (۵×)]
     
‏۱۰:۰۷ (کنونی | قبلی) −۱ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار کتاب)
     
‏۱۰:۰۷ (کنونی | قبلی) −۱۳ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار کتاب)
     
‏۱۰:۰۳ (کنونی | قبلی) −۲ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار کتاب)
     
‏۰۹:۵۴ (کنونی | قبلی) +۱۸۹ Salehi بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
     
‏۰۹:۵۳ (کنونی | قبلی) +۱۳ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏در مورد کتاب و نویسنده: اصلاح ارقام)
     ‏۰۹:۲۷  فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۱۳ [Salehi‏ (۳×)]
     
‏۰۹:۲۷ (کنونی | قبلی) ۰ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏نشوز و شرط تعلق نفقه)
     
‏۰۸:۲۸ (کنونی | قبلی) −۸ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار و محتوای کتاب)
     
‏۰۷:۵۹ (کنونی | قبلی) −۵ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏چکیده)
     ‏۰۷:۵۰  خسارت تأخیر تأدیه (منابع مطالعاتی) تفاوتتاریخچه ۰ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏فارسی) برچسب: ویرایشگر دیداری

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴

     ‏۱۳:۳۳  ازدواج مسیار (منابع مطالعاتی)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۶٬۲۰۲ [Khorasani‏ (۴×)]
     
‏۱۳:۳۳ (کنونی | قبلی) +۳٬۳۰۰ Khorasani بحث مشارکت‌ها (←‏عربی)
     
‏۱۲:۰۷ (کنونی | قبلی) +۱٬۱۲۲ Khorasani بحث مشارکت‌ها (←‏فارسی)
     
‏۱۱:۵۵ (کنونی | قبلی) +۹۶۳ Khorasani بحث مشارکت‌ها (←‏عربی)
     
‏۱۱:۲۷ (کنونی | قبلی) +۸۱۷ Khorasani بحث مشارکت‌ها (←‏فارسی)
     ‏۱۱:۱۷  ازدواج سفید (منابع مطالعاتی)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۱۲۶ [Khorasani‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۱۷ (کنونی | قبلی) +۳۵۱ Khorasani بحث مشارکت‌ها (←‏دیگر منابع)
     
‏۱۰:۵۶ (کنونی | قبلی) +۷۷۵ Khorasani بحث مشارکت‌ها (←‏پایان‌نامه‌ها)