تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۰۰:۵۳
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۲۰:۱۸  کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۰٬۵۴۷ [Khoshnudi‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۱۸ (کنونی | قبلی) −۳۸۲ Khoshnudi بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۳:۱۴ (کنونی | قبلی) +۱۰٬۹۲۹ Khoshnudi بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
 جز   ‏۱۳:۰۳  کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲ تفاوتتاریخچه +۴۵۰ Aliabadi بحث مشارکت‌ها (←‏واژگان همسو: ابرابزار)
     ‏۰۸:۲۶  کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳‏‏ ۱۷ تغییر تاریخچه +۴٬۲۷۴ [Abbasi‏ (۱۷×)]
     
‏۰۸:۲۶ (کنونی | قبلی) +۷۹ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏ادله جواز قضاوت زنان)
     
‏۰۸:۲۲ (کنونی | قبلی) +۲۳۷ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏ادله غیر نقلی)
     
‏۰۸:۲۰ (کنونی | قبلی) −۲۵۵ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏ادله جواز قضاوت زنان)
     
‏۰۸:۰۷ (کنونی | قبلی) +۱٬۳۷۵ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏سایر روایات)
     
‏۰۷:۴۱ (کنونی | قبلی) +۶۹۱ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات)
     
‏۰۷:۲۲ (کنونی | قبلی) +۵۲ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات غیر صریح)
     
‏۰۷:۱۸ (کنونی | قبلی) +۳۲۵ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات غیر صریح)
     
‏۰۷:۱۲ (کنونی | قبلی) +۷۲۲ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات)
     
‏۰۶:۴۸ (کنونی | قبلی) +۲۴ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات)
     
‏۰۶:۴۵ (کنونی | قبلی) +۶۳ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات)
     
‏۰۶:۳۶ (کنونی | قبلی) Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏روایات)
     
‏۰۶:۲۷ (کنونی | قبلی) +۹۳۰ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏آیات)
     
‏۰۶:۰۲ (کنونی | قبلی) +۱۷ Abbasi بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۵:۳۹ (کنونی | قبلی) Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏مقتضای اصل در قضا)
     
‏۰۵:۳۳ (کنونی | قبلی) Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار کتاب)
     
‏۰۵:۳۲ (کنونی | قبلی) Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏معرفی اجمالی)
     
‏۰۵:۳۱ (کنونی | قبلی) −۹ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏معرفی اجمالی)
     ‏۰۵:۲۰  کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۱۱۸ [Abbasi‏ (۶×)]
     
‏۰۵:۲۰ (کنونی | قبلی) +۲۳ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏اصل مصونیت غیرنظامیان)
     
‏۰۵:۱۵ (کنونی | قبلی) +۸۹ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا)
     
‏۰۵:۱۰ (کنونی | قبلی) +۱٬۹۷۳ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏بازدارندگی این سلاح‌ها)
     
‏۰۵:۰۹ (کنونی | قبلی) −۱٬۹۷۰ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا)
     
‏۰۵:۰۳ (کنونی | قبلی) −۱ Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏بازدارندگی این سلاح‌ها)
     
‏۰۵:۰۲ (کنونی | قبلی) Abbasi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
     ‏۰۴:۰۰  فقه محیط زیست (منابع مطالعاتی)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷۵۶ [Khoshnudi‏ (۲×)]
     
‏۰۴:۰۰ (کنونی | قبلی) +۳۰۵ Khoshnudi بحث مشارکت‌ها (←‏فارسی)
     
‏۰۳:۵۶ (کنونی | قبلی) +۴۵۱ Khoshnudi بحث مشارکت‌ها (←‏فارسی: اصلاح نشانی وب)
     ‏۰۳:۰۲  کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۵ تفاوتتاریخچه −۳٬۳۴۶ Khoshnudi بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۲:۵۸  فقه معاصر:اولویت‌ها تفاوتتاریخچه +۱۳۸ Khoshnudi بحث مشارکت‌ها (←‏انتخاب نشده)

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۱۳:۰۵  شورای نگهبان (منابع مطالعاتی)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۷۲۷ [Ghiasvand‏ (۴×)]
     
‏۱۳:۰۵ (کنونی | قبلی) +۲۹۳ Ghiasvand بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   
‏۱۲:۵۹ (کنونی | قبلی) −۳۲ Ghiasvand بحث مشارکت‌ها (removed Category:شناسه ناقص using HotCat)
     
‏۱۲:۵۲ (کنونی | قبلی) +۱٬۱۷۲ Ghiasvand بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۱:۵۷ (کنونی | قبلی) +۲۹۴ Ghiasvand بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۰۷:۱۵  فقه نظام (منابع مطالعاتی)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۷۶ [Ghiasvand‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۱۵ (کنونی | قبلی) Ghiasvand بحث مشارکت‌ها (←‏منابع‌ دیگر)
     
‏۰۷:۱۴ (کنونی | قبلی) +۱۶۸ Ghiasvand بحث مشارکت‌ها (←‏منابع‌ دیگر)

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

 جز   ‏۱۲:۱۰  کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۴۰ [Aliabadi‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۲:۱۰ (کنونی | قبلی) Aliabadi بحث مشارکت‌ها (←‏واژگان همسو)
 جز   
‏۰۸:۲۷ (کنونی | قبلی) +۳۳۹ Aliabadi بحث مشارکت‌ها (←‏واژگان همسو: ابرابزار)
     ‏۰۹:۵۸  کاربر:Salehi/صفحه تمرین‏‏ ۸ تغییر تاریخچه +۶٬۲۵۱ [Salehi‏ (۸×)]
     
‏۰۹:۵۸ (کنونی | قبلی) +۵۴ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏منابع مطالعاتی)
     
‏۰۹:۵۷ (کنونی | قبلی) +۱٬۱۴۷ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏منابع مطالعاتی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۳۹ (کنونی | قبلی) +۲۶۹ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۹:۳۴ (کنونی | قبلی) +۱۴۷ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
     
‏۰۹:۳۲ (کنونی | قبلی) +۵۱۸ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون)
     
‏۰۹:۰۱ (کنونی | قبلی) +۸۶۹ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏پانویس) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۰۸:۳۷ (کنونی | قبلی) +۲٬۲۷۴ Salehi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۰۷:۳۷ (کنونی | قبلی) +۹۷۳ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون) برچسب: ویرایشگر دیداری