فصلنامه فقه

از دانشنامه فقه معاصر
نویسنده: علیرضا صالحی

چکیده

فصلنامه فقه (نام پیشین: کاوشی نو در فقه) نشریه‌ای علمی-پژوهشی درباره مسائل فقهی جدید به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. این نشریه برای توسعه توانمندی‌های فقه برای ورود به عرصه حکومتی و اجتماعی عصر حاضر منتشر شده است. فصلنامه فقه به دلیل پرداختن به مسائل و موضوعات مستحدثه‌ای مانند احکام حکومتی، شخصیت حقوقی، احکام پزشکی جدید (فقه پزشکی)، نقش عرف در فقه، احکام حجاب [الزام یا عدم الزام بر حجاب)، رأی اکثریت و ... دارای اهمیت و جایگاه در فقه معاصر است.

در این نشریه افرادی چون محمدابراهیم جناتی، ابوالقاسم علیدوست، سید محمدعلی ایازی، محمدمهدی آصفی، سید ضیاء مرتضوی، محمدهادی معرفت و سید عباس موسویان قلم زده‌اند. نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، نظارت بر قدرت در فقه، چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان، بررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا، حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت ازجمله مقالات مهم این نشریه است.

معرفی

فصلنامه فقه، نشریه‌ای علمی-پژوهشی به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.[۱] این نشریه از ابتدای انتشار در سال ۱۳۷۳ش تا شماره ۹۳ با نام کاوشی نو در فقه منتشر می‌شد؛ ولی از سال ۱۳۹۷ش با نام جدید فصلنامه فقه ارائه شد.[۲] فصلنامه فقه در سال ۱۳۹۴ش بر اساس مصوبه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حائز رتبه علمی-پژوهشی گشت و این رتبه شامل شماره ۷۵ یعنی از بهار ۱۳۹۲ش به بعد شد.[۳]

فصلنامه فقه توسط برخی از نویسندگان مجله حوزه پایه‌گذاری شد. به گفته این نوسندگان به دلیل محدودیت‌های موجود در صفحات مجله حوزه و از طرف دیگر گستردگی مسائل نوپیدای فقهی، نیاز به فضای جدیدی برای پژوهش‌های فقهی بود؛ به همین دلیل در ابتدا کتاب فقه و پس از آن فصلنامه کاوشی نو در فقه با دغدغه تبدیل فقه مدرسه به فقه جامعه ارائه شد.[۴]

این نشریه به منظور پاسداری از چارچوب‌های عالمانه فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی استدلالی به مسائل فقهی خرد، کلان و همه‌گیر جامعه اسلامی و توسعه توانمندی فقه برای ورود به عرصه حکومتی و اجتماعی عصر حاضر منتشر می‌شود.[۵]

جایگاه و تأثیر در فقه معاصر

فصلنامه فقه به دلیل پوشش مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با فقه معاصر همچون احکام حکومتی، احکام پزشکی، احکام تجارت در عصر جدید، احکام زنان و خانواده و ... دارای جایگاه و تأثیر در فقه معاصر است. از دیگر دلائل اهمیت این نشریه در فقه معاصر، تدوین مقالات آن توسط فقها، اندیشمندان و صاحب‌نظران مشهور در حوزه فقه معاصر است. همچنین مرجع و مستند بودن مقالات این نشریه در پژوهش‌های فقهی مرتبط با فقه معاصر را می‌توان از دیگر دلائل اهمیت آن در این حوزه دانست.

نویسندگان مشهور

در فصلنامه فقه صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:

موضوعات و برخی مقالات مهم

موضوعات

موضوعات مهمی که فصلنامه فقه به آن پرداخته است از این قرارند:

مقالات مهم

برخی مقالات مهم فصلنامه فقه، مرتبط با مسائل فقه معاصر، در ادامه مورد اشاره قرار گرفته شده است.

 • نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، سیدمحمدعلی ایازی
 • نظارت بر قدرت در فقه، سید سجاد ایزدهی
 • چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان، سید حسن اسلامی
 • بررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا، محمدابراهیم جناتی
 • تقسیم جنینی و شبیه‌سازی، حسن جواهری
 • حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول، محمدتقی اکبرنژاد
 • اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت، مسعود امامی
 • بررسی فقهی احکام بانک، سید محمدباقر صدر
 • پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (شبکه‌های تلویزیونی و صفحات وق و شبکه‌های اجتماعی مجازی) سیف‌الله صرامی
 • حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید، احمد عابدینی
 • فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی، محمدعلی قاسمی
 • غنا از دیدگاه اسلام، کاظم قاضی‌زاده
 • منابع فقه سیاسی، احمد مبلغی
 • داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل، ابوالقاسم علیدوست
 • درآمدی بر فقه محیط زیست، محسن عمیق
 • اجتهاد و افتای شورایی، سید جواد ورعی
 • امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی، رحیم نوبهار
 • چشم مسلح و رؤیت هلال، رضا مختاری
 • درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت، سید ضیاء مرتضوی
 • مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی، سید ضیاء مرتضوی
 • بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه، سید عباس موسویان
 • بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی، محمد مؤمن[۸]

پانویس

 1. صحفحه اصلی فصلنامه فقه.
 2. شماره ۹۴، سایت فصلنامه فقه.
 3. درباره نشریه، سایت فصلنامه فقه.
 4. فقه و بازتاب‌ها، سایت فصلنامه فقه.
 5. اهداف و چشم‌انداز، سایت فصلنامه فقه.
 6. نمایه بر اساس اسامی نویسندگان، سایت فصلنامه فقه.
 7. نمایه کلیدواژه‌ها، سایت فصلنامه فقه.
 8. نمایه نویسندگان، سایت فصلنامه فقه.

منابع