مجازات‌های تکمیلی و تبعی (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۳/۲۳

همه منابع مطالعاتی

مجازات‌های تکمیلی و تبعی با هدف اصلاح مجرمین و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم وضع شده که محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای مجرم را به دنبال دارد. تفاوت این دو عنوان در آن است که مجازات تکمیلی در اختیار دادگاه و تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها است اما مجازات تبعی به صورت قهری است و نیازی به تصریح دادگاه ندارد. مبنای تقسیم‌بندی مجازات در فقه امامیه حدود، قصاص، دیه و تعزیر است و اشاره‌ای به مجازات تکمیلی و تبعی نشده است. با بررسی فقه امامیه؛ حرمت ابدی نکاح، عدم قبول شهادت قاذف، منع از ارث در قتل عمدی و کفاره در قتل عمدی و خطایی را می‌توان با عنوان مجازات تبعی تطبیق داد. مجازات زانی و شارب خمر در زمان و مکان مقدس و مجازات مرتکب زنا و لواط با میت را هم می‌توان با مجازات تکمیلی منطبق دانست. از این‌رو فقه معاصر در پی آن است که پرسش‌هایی از این دست را پاسخ دهد: آیا این عناوین تحت عنوان تعزیر در فقه قرار می‌گیرد؟ علاوه بر این، تطبیق اینگونه مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی با اصل کرامت انسان و به طور کلی با حقوق بشر و شهروندی چگونه است؟ مبنای شرعی مجازات ‌های تکمیلی و تبعی چیست؟

کتاب‌ها

فارسی

 1. بررسی مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی، هومن صادقی، تهران، ناشر سخنکده، ۱۴۰۰ش.
 2. مجازات اصلی تکمیلی و تبعی، محمدرضا غفاری نیا، تهران، ناشر کهکشان علم، ۱۳۹۸ش.لینک صفحات ابتدایی کتاب
 3. بررسی مجازات‌های اصلی تکمیلی و تبعی از منظر فقه و حقوق، رضا نیازمند و اسماعیل صمیمی‌پور، بجنورد، ناشر آذرین مهر، ۱۳۹۸ش.لینک صفحات ابتدایی کتاب
 4. بررسی فقهی حقوقی مجازات‌های تکمیلی و تبعی، علیرضا محمدبیگی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۷ش.لینک قسمتی از کتاب
 5. مجازات‌های تبعی در حقوق جزای ایران، سعید حسین‌زاده سورشجانی، تهران، ناشر مجد، ۱۳۹۵ش.لینک صفحات ابتدایی کتاب

مقالات

فارسی

 1. امکان‌سنجی فردی‌کردن مجازات‌ها‌ی تبعی، مهدی صبوری‌پور و روژین ابراهیمی و مهرنوش ایمانی، فصلنامه مطالعات حقوق و فقه اسلامی، شماره ۲۹، سال ۱۴، ۱۴۰۱ش.لینک مقاله
 2. مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن، افشین عبداللهی و نادیا بیابانی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۲۵، سال ۱۳، ۱۴۰۱ش.لینک مقاله
 3. تأملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران، بابک پورقهرمانی و مهرداد تیموری، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۴۴، سال ۱۵، ۱۴۰۰ش.لینک مقاله
 4. تحلیلی بر مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و قوانین کیفری ایران، مرضیه ناصری و داوود داداش‌نژاد دلشاد و مرتضی براتی، فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۵۳ دوره ۲۲، ۱۴۰۰ش.لینک چکیده
 5. بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی، پیمان همایی چراغی و حسین حبیبی تبار و محمود قیوم زاده، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۳ دوره ۵، ۱۳۹۸ش.لینک چکیده
 6. چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مهدی صالحی مقدم و شهربانو حسینی و عبدالرضا اصغری، دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری، شماره ۱۶ دوره ۱۵، ۱۳۹۷ش.لینک مقاله
 7. جایگاه مجازات های تبعی در نظام کیفری اسلام، جواد واحدی زاده و سید محمد جباری، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۴، سال ۵، ۱۳۹۲ش.لینک دریافت مقاله
 8. مجازات تبعی در فقه امامیه، امید رستمی غازانی و رضا واعظی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۵۵ دوره ۱۶، ۱۳۹۰ش.لینک مقاله
 9. اقدامات تأمینی و تربیتی از نظر قرآن و سنت، محسن رهامی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۷۹ش.لینک مقاله

عربی

 1. مبدأ جبّ العقوبة الانضباطية، فاضل جبير لفتة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، شماره ۳۵ جلد ۱۱، جامعة الكوفة كلية القانون العراق، العراق، ۲۰۱۸م.لینک چکیده
 2. عقوبة الحرمان من الحق وتطبیقاتھا في الأنظمة الجزائیة السعودیة دراسة مقارنة تطبیقیة، فواز بن خلف اللويحق المطيري، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شماره ۱۹ جلد ۳، جامعة الأزهر، مصر، ۲۰۱۷م.لینک چکیده
 3. إعجاز التشريع الإسلامي في توقيع العقوبة الجنائية، محمد وفيق زین العابدین، الإعجاز العلمي، شماره ۴۸، السعودية، ۲۰۱۴م.لینک چکیده
 4. الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية كعقوبة تعزيرية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، إبراهيم عبدالله البديوي السبيعي، مجلة الحقوق، شماره ۴ جلد ۳۸، جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، الكويت، ۲۰۱۴م.لینک چکیده

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. بررسی مجازات های تکمیلی وتبعی در قانون مجازات اسلامی ایران، رشید حسین شهیان، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ۱۴۰۰ش.لینک چکیده
 2. بررسی فقهی ادله قائلان به تسری و عدم تسری مجازات های تکمیلی و تبعی در حدود و قصاص با نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رضا بهرامی اصلی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، ۱۳۹۹ش.لینک چکیده
 3. بررسی فقهی و حقوقی مجازات محرومیت های اجتماعی ناشی از جرم با رویکردی بر قانون مجازات مصوب ۹۲، مهدی داستان، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران، ۱۳۹۸ش.لینک چکیده
 4. مجازات های تکمیلی و تبعی در جرایم مستوجب حد، سیدمحمد گلشن تفتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، ۱۳۹۷ش.لینک چکیده
 5. قلمرو اعمال مجازات‌های تکمیلی و تبعی از منظر فقه اسلامی، محمد مهدی عبدی، دکتری تخصصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۷ش.لینک چکیده
 6. مقایسه مجازات های تکمیلی و تبعی و جایگاه آنها در حدود، سودابه ابراهیمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۹۵ش.لینک چکیده
 7. مبانی فقهی وحقوقی مجازات های تکمیلی وتبعی درکیفرهای شرعی، مریم داوری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۵ش.لینک چکیده
 8. مبانی فقهی مجازات تکمیلی و تبعی، نرجس شهریاری، کارشناسی ارشد، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۹۵ش.لینک چکیده
 9. بررسی تطبیقی مجازات تبعی و تکمیلی طبق قانون قدیم و جدید مصوب ۱۳۹۲، فاطمه عطایی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ۱۳۹۴ش.
 10. مجازات‌های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی جدید، علی نیک‌کار، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، ۱۳۹۳ش.لینک چکیده
 11. بررسی محرومیت‌های اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، نفیسه پایدار پویا، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران، ۱۳۸۹ش.لینک چکیده
 12. جایگاه مجازات های تکمیلی وتبعی در حقوق کیفری ایران، عقیل نوری فر، کارشناسی ارشد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.لینک چکیده

عربی

 1. أحكام العقوبة التبعية والتكميلية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي دراسة مقارنة، حسين مسعود هادي المطيري، کارشناسی ارشد، جامعة المنيا، كلية دار العلوم الشريعة الإسلامية، مصر، ۲۰۱۷م.لینک صفحات ابتدایی پایان نامه
 2. معيار ونطاق العقوبة المالية دراسة مقارنة بين الفقه والقانون، محمد فهد سمحان العجمي، کارشناسی ارشد، جامعة المنيا. كلية دار العلوم الشريعة الإسلامية، ۲۰۱۰م.لینک چکیده

سایر

 1. درس خارج فقه، ابوالقاسم علیدوست، جلسه ۹۵، ۲۲، ۳، ۱۴۰۱ش.لینک چکیده