فقه تربیتی (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۳/۲/۲۲

همه منابع مطالعاتی

فقه تربیتی دانشی در تربیت‌پژوهی و موضوعی مستقل در فقه است. این رشته به لحاظ موضوع، وامدارِ علم و عمل تربیتی و به لحاظ محمول و روش‌شناسی، متکی بر دانش فقه بوده و دانشی است که رفتارهای مربیان و متربیان در مقام تربیت را از لحاظ اتصاف آن‌ها به یکی از احکام پنج‌گانه بررسی می‌کند و با توجه به دلایل فقهی حکمی برای هر رفتار استنباط می‌کند.

کتاب‌ها

فارسی

 1. فقه و تربیت، فاطمه ارزاقی، قم، نشر چاپکو، ۱۴۰۰ش. فهرست مطالب کتاب
 2. جایگاه مصادیق تربیت و اخلاق در فقه امامیه، حبیب‌الله رضایی، تبریز، نشر آلتین، ۱۴۰۰ش. فهرست مطالب کتاب
 3. فقه تربیتی: تربیت عبادی، علیرضا اعرافی، قم، مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان، ۱۳۹۶ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 4. اخلاق و تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی، علیرضا روستایی، اصفهان، انتشارات بینش آزادگان، ۱۳۹۵ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 5. فقه و تربیت، رؤیا اسکندری، گلستان، نشر دلند، ۱۳۹۵ش. فهرست مطالب کتاب
 6. نقش فقه در تربیت اجتماعی، مصطفی رفسنجانی‌مقدم، مشهد، انتشارات سخن‌گستر، ۱۳۹۴ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 7. نگرشی بر تعامل فقه و تربیت: نقش فقه در تربیت، علی‌همت بناری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۳ش.

عربی

 1. فقه التربية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، أحمد حسين الصغير ، مصر، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ۲۰۲۱م.
 2. فقه التربیة - المجلد الأول: المبادئ النظریة و المنطلقات، علیرضا اعرافی، مترجم محمد ترمس، انتشارات مرکز الحضاره لتنمیة الفکر الاسلامی، ۲۰۱۲م.
 3. فقه التربیة - المجلد الثانی: مسائل فی التعلم و التعلیم، علیرضا اعرافی، مترجم فاطمه ابوزید، انتشارات مرکز الحضاره لتنمیة الفکر الاسلامی. ۲۰۱۲م.

مقاله‌ها

فارسی

 1. وجوب تربیت نوجوان توسط والدین با تأکید بر استقلال در تصمیم گیری از منظر فقه تربیتی، مسعود آذربایجانی و آسیه هما، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره ۶۱، زمستان ۱۴۰۲ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 2. مطالعه تطبیقی تأدیب کودکان از دیدگاه احکام اسلامی و قانون مجازات اسلامی، شیرین شفیعی و رحمت فرحزادی و طیبه عارف‌نیا، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۱۱، پاییز ۱۴۰۲ش. مقاله را از اینجا ببینید
 3. مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم، عیسی بهرامی و محمود قیوم‌زاده و عباسعلی حیدری، فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی، شماره ۵۱، بهار ۱۴۰۲ش. مقاله را از اینجا ببینید
 4. بررسی احادیث «سه‌هفت‌سال» از منظر فقه تربیتی، سید نقی موسوی، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره ۵۷، زمستان ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
 5. انگیزه بخشی در زمینه پرورش عدالت از منظر فقه تربیتی، شجاعت علی و مجید طرقی و سید نقی موسوی، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، سال نهم، شماره ۱۸، ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
 6. بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی، کاظم علیدادی، مجله پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، سال پنجم، شماره ۵۱، ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
 7. «آموزش درباره ادیان» به مثابه بدیلِ «آموزش دین» از منظر فقه تربیتی، سید نقی موسوی، فصلنامه تربیت اسلامی، شماره ۳۹، ۱۴۰۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
 8. روش‌شناسی فقه تربیتی استاد اعرافی(دام عزه)، مهدی فتحی و حمیدرضا طوسی، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، پاییز و زمستان، شماره ۳۷، ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 9. تربیت جامع از منظر فقه اسلامی، مجید طرقی و حسن شکوری و احمد شهامت، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، شماره ۳۷، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 10. تأثیرات فقه بر نظام تربیتی، علیرضا اعرافی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۹۵ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 11. نگرشی نو به فقه تربیتی بر پایه فقه القرآن، مصطفی رفسنجانی مقدم، علی محمدیان، فصلنامه مشکوة، زمستان ۱۳۹۵ش. مقاله را از اینجا ببینید
 12. تبیین چرایی فقه تربیتی، سید نقی موسوی، دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی، شماره ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 13. آشنایی با فقه تربیت، علیرضا اعرافی، فصلنامه پژوهه‌های فقهی تا اجتهاد، پیش‌شماره ۱۱، تابستان ۱۳۹۳ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 14. نگاهی به تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت، علی همت بناری، ماهنامه معرفت، شماره ۵۷، شهریور ۱۳۸۱ش. مقاله را از اینجا ببینید
 15. فقه التربیة «تعامل فقه و تربیت»، هادی رزاقی، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ۹، بهار ۱۳۸۱ش. مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. تکالیف والدین در مراقبت از فرزندان در شبکه های اجتماعی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، محمد محبوب‌نیا، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۴۰۳ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. قواعد هنجاری حاکم بر خانواده از منظر فقه امامیه؛ بررسی دیدگاه شهید اول و ثانی، حوریه تاج‌بخشیان، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ادیبان، گروه مشاوره، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. وظایف کنشگران در تربیت عقلانی از منظر فقه، بی‌نام، دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 4. ترجمه وتحقیق کتاب (فقه تربیتی-تربیت عبادی) آیت الله اعرافی، محمد حسن، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، حوزه الاطهار (ع) التخصیصه، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 5. وظایف والدین در تربیت اقتصادی فرزندان از دیدگاه فقه اسلامی، سید انور علوی، دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 6. ترجمه فقه تربیتی (تربیَّتِ عبادی) جلد ۲۴ آیت الله علیرضا اعرافی (زید عزه)، فیاض حسین، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام علی (ع)، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. رفق و مدارا در تربیت از دیدگاه فقه امامیه، بی‌نام، دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 8. تربیت جامع از منظر فقه اسلامی، احمد شهامت، دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 9. بررسی فقهی حقوقی مواد قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده در خصوص تشیید مبانی خانواده و تربیت صحیح اولاد با تکیه بر فقه امامیه، محمدمهدی جعفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی و احد ایلام، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 10. بررسی و روش‌شناسی تربیت اجتماعی و سیاسی نوجوانان از منظر فقه امامیه، محمد علی قاضی اسدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان قم، مرکز پیام نور قم، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 11. تبیین بعد تربیتی نهاد حضانت با تأکید بر فقه تربیتی امامیّه، حمیده نظری، کارشناسی ارشد، دانشکده رفاه، گروه حقوق، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 12. وظایف حکومت اسلامی در تربیت سیاسی جامعه از منظر فقه اسلامی، ناظم حسین اکبر، دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 13. بررسی نقش مربی در تربیت از نظر فقه اسلامی، ابراهیم زعیم قلعه‌خانی، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 14. بررسی نقش قواعد فقهی در نظام تربیتی، خدیجه بابائی و زهرا سعادتی نیا، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی شمس گنبد، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 15. بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی، علیرضا اسعدی، کارشناسی ارشد، پردیس شهید رجایی ارومیه، گروه فقه و حقوق، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 16. بررسی جایگاه فقه در تربیت وتعلیم وتعلم علوم ومعارف، علیرضا اسعدی، کارشناسی ارشد، پردیس شهید رجایی ارومیه، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 17. بررسی فقهی فرایند تربیت (مطالعه موردی؛ آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان)، مرتضی حاجی‌زاده، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 18. فقه الحدیث روایات تربیت دینی کودک، منور محمدی آبی سفلی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 19. مسائل تربیتی فقه اسلامی، مسعود ریزوندی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 20. بررسی فقهی احکام تربیت کودکان، کارشناسی ارشد، خدیجه شبری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید

سایر منابع

 1. گزارشی از کتاب‌های فقه تربیتی اثر آیت الله علیرضا اعرافی، سید حکمت الله سجادی، یادداشت اینترنتی، ۱۴۰۱ش. سایت خانه اخلاق‌پژوهان جوان
 2. مفهوم و فلسفه فقه تربیتی، محمد جعفر چناری و هادی شریفی صحی، یادداشت اینترنتی، مهر ۲۷, ۱۳۹۲ش. سایت اجتهاد