فقه امنیت (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۳/۳/۲۷

همه منابع مطالعاتی

کتاب‌ها

فارسی

 1. احکام اطلاعات و امنیت در اسلام، سید اخلاق یحیایی شیرآباد، قم، انتشارات اثر قلم، ۱۴۰۳ش. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 2. قاعده نفی سبیل: و تاثیر آن بر راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، زین‌العابدین نجفی و رضا بخشی، قم، انتشارات مصباح اندیشه، ۱۴۰۲ش. صفحات ابتدایی را از اینجا ببینید
 3. الزامات فقهی و قانونی در امور اطلاعاتی-حفاظتی، احمد عابدی، تهران، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، ۱۴۰۱ش.
 4. جرایم علیه امنیت سیاسی از منظر فریقین و قانون مجازات، مهدی حریری و مریم تقی‌زاده، تهران، انتشارات قانون‌یار، ۱۴۰۱ش.
 5. فقه اطلاعات و امنیت: جایگاه اطلاعات در امنیت‌بخشی و سلامت نظام اسلامی از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمدجواد مهری، قم، مکث اندیشه، ۱۴۰۱ش.
 6. مبانی فقهی-حقوقی امنیت و مراقبت‌های اطلاعاتی، سید ابوالفضل حسینی و اسماعیل ذوالفقارزاده دهنوی، قم، انتشارات ابوالحسنی، ۱۴۰۱ش.
 7. وجوه تمایز جرایم سیاسی از جرایم امنیتی در حقوق جزایی و فقه، سید ناصر مهداوی، گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۴۰۱ش.
 8. قاعده نفی سبیل و تأثیر آن بر راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، زین‌العابدین نجفی و رضا بخشی، قم، مصباح اندیشه، ۱۴۰۱ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 9. عدالت و امنیت در فقه شیعه و اهل‌سنت، محمد عمیدی و زهرا حاتمی، تهران، انتشارات راه دکتری، ۱۴۰۱ش.
 10. جرایم حدی علیه امنیت مشتمل بر محاربه، بغی و افساد فی‌الارض، محمدامین نوری‌نژاد، تهران، نشر ماهواره، ۱۴۰۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 11. نظام دفاعی اسلام از دیدگاه فقه مقارن: بازشناسی گزاره‌های فقهی ناظر بر تولید امنیت نظام اسلامی جهاد، دفاع، مرابطه، بطانه و استشهاد، محمدجواد مهری، قم، مکث اندیشه، ۱۴۰۰ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 12. امنیت در حج: بررسی مبانی امنیت از دیدگاه مذاهب فقهی، مجید زجاجی مجرد، کاشان، کوثریه، ۱۴۰۰ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 13. پیشگیری امنیت‌مدار در نظام اسلامی بر مبنای مطالعات فقهی، هادی جعفریان، شهرکرد، سدرةالمنتهی، ۱۴۰۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 14. وظایف دولت اسلامی در امنیت تولید و سرمایه‌گذاری از منظر فقه اسلامی، رضا قاسمی‌نژاد، شهرکرد، جهاد دانشگاهی، ۱۴۰۰ش.
 15. مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هادی حاج‌زاده، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۰ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 16. فقه و امنیت: امنیت‌پژوهی در تراث فقه شیعه، محمداسماعیل نباتیان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۰ش.
 17. نظام جامع امنیت ملی: مبانی فکری و بایسته‌های فقهی حقوقی، محمدحسین بنایی خیرآبادی، قم، مکث اندیشه، ۱۳۹۹ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 18. نظام دفاعی اسلام از دیدگاه فقه مقارن:‌ بازشناسی کلیات و مفاهیم بنیادین نظام دفاعی اسلام: نظام، امنیت، فقه مقارن، دارالاسلام، دارالکفر، قم، مکث اندیشه، ۱۴۰۰ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 19. جرایم علیه امنیت مستوجب حد: شرح و تحلیل فقهی و حقوقی جرایم محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، مسعود قهرمانی با مقدمه فریدون جعفری، تهران، چتر دانش، ۱۳۹۹ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 20. مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هادی حاج‌زاده، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۹ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 21. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: بحثی حقوقی، فقهی و مستدل توأم با تحلیل مواد قانونی و نقد و بررسی آراء و اندیشه‌ها، مهدی سالاری شهربابکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۸ش.
 22. مبانی و خاستگاه امنیت شغلی در فقه و حقوق، طیبه بلوردی و محمدصادق علمی سولا، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 23. مبانی فقهی امنیت در حج از دیدگاه امامیه و حنابله، مجید زجاجی مجرد، کاشان، کوثریه، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 24. مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی جرایم حدی علیه امنیت و حاکمیت: محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، امید ابوالفضل چهره‌ای، تهران، کتاب آوا، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 25. امنیت و حکومت، محمدتقی دشتی، قم، مکث اندیشه، ۱۳۹۸ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 26. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی: فلسفه فقه اطلاعاتی، تهران، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، ۱۳۹۸ش.
 27. امنیت متعالیه، نجف لکزایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۸ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 28. مبانی فقهی امنیت در حج از دیدگاه امامیه و حنابله، مجید زجاجی مجرد، کاشان، کوثریه، ۱۳۹۸ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 29. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایم علیه امنیت عمومی، محمدرضا واعظی‌نژاد، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۹۷ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 30. بررسی جایگاه امنیت سیاسی و اجتماعی از دیدگاه فقهای شیعه، سید بهاءالدین ملک‌حسینی، یاسوج، سید بهاءالدین ملک‌حسینی، ۱۳۹۷ش.
 31. جرایم امنیتی در فقه و حقوق، مصطفی پیرعلی، کرج، مهدیار جوان، ۱۳۹۷ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 32. تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی: رویکردی فقهی، محمدعلی برزنونی، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ۱۳۹۷ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 33. تحلیل امنیت‌گرایی در حقوق کیفری و رابطه آن با تجسس در حریم خصوصی، حمید پورفلاحتی، تهران، جاودانه-جنگل، ۱۳۹۷ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 34. تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی: رویکردی فقهی، محمدعلی برزنونی، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ۱۳۹۷ش.
 35. جرایم امنیتی و مالی مستوجب حد، زهره نیک‌فرجام، تهران، دادگستر، ۱۳۹۷ش.
 36. فقهای معاصر و امنیت ملی ایران، رشید رکابیان، قم، عصر جوان، ۱۳۹۷ش.
 37. مجموعه مقالات جریانات تکفیری و تهدیدات امنیتی: از تبارشناسی تا راهبردهای دفاعی، روح‌الله رحمتی‌نیا، ساری، روح‌الله رحمتی‌نیا، ۱۳۹۶ش.
 38. مفهوم‌شناسی نظم و امنیت در دیدگاه فقهای شیعه، ناصر جمال‌زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، ۱۳۹۶ش.
 39. واکاوی حقوقی در جرایم علیه امنیت: محاربه، منوچهر خیرخواه، تهران، راشدین، ۱۳۹۵ش.
 40. مناسبات امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر، محمدحسن فصیحی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۵ش.
 41. مجموعه مقالات همایش ملی فقه اطلاعاتی، تهران، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، ۱۳۹۵ش.
 42. جرایم امنیتی در فقه و حقوق، مصطفی پیرعلی، کرج، مهدیار جوان، ۱۳۹۵ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 43. اطلاعات و امنیت در فقه امامیه، حسین الخزاعی، ترجمه مرتضی جنتی و یاسر جنتی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، ۱۳۹۵ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 44. امنیت اقلیت‌های دینی در اسلام، اعظم طاهریان، سمنان، انتشارات حبله‌رود، ۱۳۹۴ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 45. تأثیر مجازات حدود بر امنیت، محمد توحیدی و سیروان عبده‌زاده، تهران، خرسندی، ۱۳۹۳ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 46. جرایم امنیتی و مقررات مقابله با آن، حمید قنبری، قم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-انتشارات زمزم هدایت، ۱۳۹۳ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 47. امنیت در اسلام: مبانی نظری و تحولات تاریخی، داود غرایاق زندی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 48. از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی: مطالعه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه، علی غلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۱ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 49. فقه‌الامن، احمد عابدی، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ۱۳۹۰ش.
 50. گفتارهایی در فقه سیاسی: حکومت، امنیت، فرهنگ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 51. قلمرو امنیت در حقوق کیفری، حسین آقابابایی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹ش.
 52. گفتارهایی در فقه سیاسی: حکومت، امنیت، فرهنگ، اصغر آق‌مهدوی و احمدعلی قانع، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش.
 53. جرایم علیه امنیت کشور: بررسی فقهی و حقوقی محاربه و جرائم مشابه، رجب گلدوست جویباری، تهران، جنگل، ۱۳۸۸ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 54. جرائم امنیتی در حقوق اسلامی، محسن احمدوند، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۷ش.
 55. جرائم علیه امنیت کشور: بررسی فقهی و حقوقی محاربه و جرائم مشابه، رجب گلدوست جویباری، تهران، جنگل، ۱۳۸۷ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید

عربی

 1. فقه الأمن والمخابرات، ابراهیم علی محمد احمد، ریاض، مرکز الدراسات والبحوث (جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة)، ۱۴۲۷ق/۲۰۰۶م، لینک.
 2. الاستخبارات العسکریة ودورها فی تحقیق الاأمن القومی للدولة فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی، زکی زکی حسین زیدان، لینک.
 3. الأمن فی الإسلام، احمد عمر هاشم، دارالمنار، لینک.

مقاله‌ها

فارسی

 1. سازوکار تأمین امنیت ملی از منظر فقه سیاسی اسلام، محمدباقر معظمی گودرزی، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره ۸۴، فروردین ۱۴۰۳ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 2. نقش امنیت ملی در سلامت جامعه اسلامی از منظر فقه شیعه، محمدباقر معظمی گودرزی، ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره ۸۲، بهمن ۱۴۰۲ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 3. نبایدهای فقهی رسانه با تأکید بر امنیت و قاعده لاضرر، محمدحسن گلی شیردار و صالح منتظری و حامد مایلی، نشریه علمی آفاق امنیت، ش۵۱، تابستان ۱۴۰۰ش، مقاله را از اینجا ببینید
 4. وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت در فضای سایبر با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سعید حسنی و نورالله کریمیان کریمی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال ۱۷، ش۶۳، زمستان ۱۳۹۹ش.
 5. کنکاشی در رابطه با تأثیر مباحث حکم‌شناسی در فقه امنیت با رویکردی بر آرای امام خمینی، ناصر نیکخو و فهیمه جهانیان و امین صدوقی، دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، ش۱۴، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش، مقاله را از اینجا ببینید
 6. حق شهروندان بر امنیت؛ تفاوت ماهیت و آثار آن: نظریه‌ای متفاوت در باب ماهیت امنیت بر اساس شریعت، محسن اسماعیلی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، ش۱۵، بهار ۱۳۹۹ش، مقاله را از اینجا ببینید
 7. بررسی وجوب ایجاد امنیت در فضای سایبر: به رویکرد فقه حکومتی، سعید حسنی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۵، ش۹۵، بهار ۱۳۹۹ش، مقاله را از اینجا ببینید
 8. امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، سید عسکری حسینی‌مقدم و سید علی هاشمی خان‌عباسی و مهران شریفی کلاریجانی، فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ۱۳، ش۱، بهار ۱۳۹۹ش، مقاله را از اینجا ببینید
 9. بعد سیاسی امنیت انسانی از دیدگاه فقه امامیه و نظام بین‌الملل حقوق بشر، سید جواد حسینی‌خواه، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست متعالیه، ش۲۶، پاییز ۱۳۹۸ش، مقاله را از اینجا ببینید
 10. فرایند شکل‌گیری مقوله امنیت اجتماعی و رویکرد فقه اسلامی به آن، عبدالله چاره‌جو لنگرودی و محمد جعفری هرندی و سید ابوالقاسم نقیبی، فصلنامه طب و قرآن، سال ۴، ش۳، تابستان ۱۳۹۸ش، مقاله را از اینجا ببینید
 11. جایگاه سرمایه اجتماعی در امنیت پایدار از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، محمدوفا درویش‌پور و اکبر کروندی مال‌امیر، فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، ش۲۴، پاییز ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 12. امنیت و نظم عمومی در اسلام با تأکید بر سیاست‌های کیفری فقه اسلامی، محسن اسماعیلی و علی حمزه‌پور، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، ش۹، پاییز ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 13. بررسی ابعاد و شاخصه‌های سیاسی-اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه، اسدالله پازکیان و عبدالرضا ناظری و محمدطاهر شیخی، فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران، ش۱۸، تابستان ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 14. حق بر امنیت و همگانی بودن آن، محسن اسماعیلی، دوفصلنامه فقه حکومتی، ش۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 15. پاسخ به پرسش‌های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر، نجف لکزایی و میرزاحسین فاضلی، دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه حکومتی، ش۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 16. سازوکارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی، سید کاظم سیدباقری، دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه حکومتی، ش۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 17. ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟، سیف‌الله صرامی، دوفصلنامه علمی-ترویجی فقه حکومتی، ش۵، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش، مقاله را از اینجا ببینید
 18. امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه، محمدباقر گرایلی و سید محمد حسینی، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، ش۳۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش، مقاله را از اینجا ببینید
 19. معماری نظم و امنیت بر اساس الگوی فقه تمدن‌ساز، جواد سالمی، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا، ش۵، پاییز ۱۳۹۶ش، مقاله را از اینجا ببینید
 20. مطالعه کیفی طرح ارتقای امنیت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و حقوق اسلامی، ابراهیم داودی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، ش۶۳، بهار ۱۳۹۶ش، مقاله را از اینجا ببینید
 21. از امنیت قضایی تا عدالت ماهوی: نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی، هادی حاج‌زاده، فصلنامه آفاق امنیت، ش۳۳، زمستان ۱۳۹۵ش، مقاله را از اینجا ببینید
 22. مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه، محمداسماعیل نباتیان، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، ش۴۷، زمستان ۱۳۹۵ش، مقاله را از اینجا ببینید
 23. امنیت اجتماعی از منظر فقه شیعه: مبانی و راهکارها، حسین حاج‌محمدی، فصلنامه دانش انتظامی قم، ش۱۰، پاییز ۱۳۹۵ش، مقاله را از اینجا ببینید
 24. جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تأکید بر مرجع امنیت، هادی حاج‌زاده و حامد کرمی و حمیدرضا یغمائی، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، سال ۲، ش۳، پاییز ۱۳۹۵ش، مقاله را از اینجا ببینید
 25. امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه، نجف لکزایی و محمداسماعیل نباتیان و نورالله کریمیان، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست متعالیه، ش۱۴، پاییز ۱۳۹۵ش، مقاله را از اینجا ببینید
 26. توهین به مقدسات دینی به مثابهٔ جرمی علیه امنیت ملی، جعفر کوشا و ابوالفضل احمدزاده، فصلنامه آفاق امنیت، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
 27. ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت و فقه امنیتی، ابوالقاسم علیدوست، ش۷۸، اسفند ۱۳۹۴ش، مقاله را از اینجا ببینید
 28. فقه و امنیت، نجف لکزایی، مجله فقه، ش۷۰، دی ۱۳۹۰ش، مقاله را از اینجا ببینید
 29. نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه، فاطمه سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ۱۳، ش۵۰، زمستان ۱۳۸۹ش، مقاله را از اینجا ببینید
 30. امنیت در فقه سیاسی شیعه، سید نورالدین شریعتمدار جزایری، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۹، ۱۳۷۹ش. مقاله را از اینجا ببینید

عربی

 1. وسائل حمایة الأمن السیبرانی: دراسة فقهیة تأصیلیة مقارنة بالنظم المعاصرة، عادی موسی عوض جاب الله، مجلة کلیة الشریعة والقانون: جامعة الازهر، ش۳۴، ژانویه ۲۰۲۲م، لینک.
 2. دور الفقه الاسلامی فی تحقیق الأمن المجتمعی، فضل سلیم فضل عبدالله، مجلة قطاع الشریعة والقانون، ش۱۳، فوریه ۲۰۲۲م، لینک.
 3. اثر فعلیة القاعدة الدستوریة فی تکریس الأمن القانونی: قراءة فی الفقه القانونی والفقه الاسلامی، جابر صالح، مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، ربیع‌الاول ۱۴۴۰ق/دسامبر ۲۰۱۸، لینک.
 4. السیاسة الشرعیة وأهمیتها فی تحقیق الامن المجتمعی، عبدالله محمد ربابعة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، ج۳۰، ش۵۹، ۱۴۳۵ق/۲۰۱۴م، لینک.

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. دام‌گستری در فقه امامیه و رویه قضایی ایران، مجتبی فلاح یخدانی، کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۴۰۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. وظیفه دولت اسلامی در امنیت فرهنگی از منظر فقه اسلامی، ناظرحسین فهیمی، دکتری، مدرسه عالی فقه تخصصی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۴۰۱ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. وظیفه دولت اسلامی در تأمین امنیت سیاسی از منظر فقه اسلامی، حسین حجتی، دکتری، مدرسه عالی فقه تخصصی، مجتمع آموشی عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۴۰۱ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 4. تأمین امنیت دولت اسلامی در عرصهٔ بین‌الملل بر مبنای قاعده نفی سبیل، غلامحسین فیاضی، دکتری، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و اصول، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 5. امنیت قضایی در فرایند دادرسی کیفری از منظر فقه و حقوق، محمدجواد صمیمی، دکتری، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۴۰۰ش، لینک دسترسی به صفحات اولیه.
 6. بررسی تطبیقی جایگاه عدالت و امنیت از منظر فقه سیاسی شیعه و اهل‌سنت، محمد عمیدی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۰ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. امنیت خانواده (حفظ نسل و نسب) در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر مسائل مستحدثه، محمدجواد زارع سروی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، ۱۴۰۰ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 8. مرجع امنیت در فقه امامیه با تأکید بر اندیشه فقهی امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، سید سعید موسوی هاردنگی، دکتری، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 9. بررسی فقهی حقوقی تکالیف حکومت اسلامی در حفظ امنیت روانی شهروندان، فاطمه امیری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 10. بررسی فقهی نقش حکومت اسلامی در مواجهه با تهدیدات امنیتی، محمدحسین علیپور، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 11. شاخص‌های امنیت در حوزه رسانه از دیدگاه فقه امامیه، حامد مایلی، دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت، ۱۳۹۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 12. بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کشته‌شدگان مدافع امنیت ملی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، روسیه و امریکا، مجتبی کاشانی خطیب، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 13. مطالعه تطبیقی مبانی فقهی مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان در حوزه تأمین امنیت اجتماعی، علی‌شیر احمدی، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 14. اختیارات حاکم در تأمین امنیت و مبانی آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، مرتضی قشونی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 15. امنیت انسانی در فقه امامیه و نظام بین‌المللی حقوق بشر، سید جواد حسینی‌خواه، دکتری، مدرسه عالی فقه تخصصی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 16. مصادیق خشونت علیه زنان در فقه و حقوق اسلامی و راهکارهای تأمین امنیت آنان در برابر خشونت، محمود احمدیان، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 17. جایگاه حقوقی تأمین امنیت گردشگران اتباع خارجی در فقه امامیه، محمدعلی خادم‌الرسول، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 18. مطالعه تطبیقی مناسبات فقه و امنیت: با تأکید بر دو مسئله گردآوری اطلاعات و اضطرار در حکومت اسلامی، مجتبی سلمانی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 19. مطالعه تطبیقی مجازات‌های مرتبط با جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و فقه اسلامی، آصفه جهانی، کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 20. استراتژی بازدارندگی نرم در تأمین امنیت ملی از منظر فقه سیاسی و آموزه‌های اسلامی، محمدامین مبلغ، دکتری، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۳۹۸ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 21. راهبردهای تأمین امنیت بین‌المللی از منظر فقه شیعه و حنفی، عبدالرحیم اخلاقی، دکتری، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۳۹۷ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 22. بررسی رویکردهای امنیتی در افغانستان معاصر با نگاهی به فقه سیاسی اسلامی، میرزا حسین فاضلی، دکتری، مدرسه عالی فقه تخصصی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۳۹۷ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 23. حق امنیت شخصی در پرتو فقه امامی و قانون وضعی عراق، الشیخ عدنان هاشم الحسینی،
 24. بررسی جامع جرایم علیه امنیت عمومی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران با نگاهی بر قانون جریم رایانه‌ای، محمدجواد اسدی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۶ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 25. حق امنیت شخصی در پرتو فقه امامی و قانون وضعی عراق، الشیخ عدنان هاشم الحسینی، دکتری، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیه، ۱۳۹۶ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 26. بررسی مبانی جرم‌انگاری تبشیر مسیحیت در گستره امنیت ملی از منظر فقه امامیه و نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، مصطفی باقری چوکامی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۶ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 27. ماهیت جرم علیه امنیت ملی در فقه امامیه و حنفیه و قوانین موضوعه، آزاده اسماعیلی، کارشناسی ارشد، پردیس تهران، دانشگاه قرآن و حدیث، ۱۳۹۶ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 28. مشروعیت جاسوسی در فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر حقوق و فقه مذاهب اسلامی، افشین حاتم‌زاده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۵ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 29. مبانی و احکام فقهی-حقوقی تجسس در امور امنیتی، محمدعلی برزنونی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 30. ارتباط امنیت داخلی با حقوق شهروندی در فقه امامیه، فاطمه برزگر، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۵ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 31. مبانی فقهی و حقوقی امنیت شغلی، طیبه بلوردی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 32. مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هادی حاج‌زاده، دکتری، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 33. بررسی فقهی و حقوقی امنیت حقوقی در قوه قضاییه ایران با رویکردی به قانون آلمان، لیلا گرانمایه‌پور، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۴ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 34. تحلیل بعد امنیتی تهاجم فرهنگی در فقه امامیه، محمدحسین علیپور، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۴ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 35. امنیت قضایی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، مریم سیاح، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۴ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 36. بررسی ضرورت حفظ اسرار نظامی در فقه امامیه و حقوق موضوعه، حبیب‌الله رضوانی‌نسب، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۳ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 37. امنیت شغلی قاضی در فقه و حقوق، نصیبه شاه‌محمودی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، ۱۳۹۳ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 38. بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرایم علیه امنیت حکومت اسلامی، بهنام باقری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، ۱۳۹۲ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 39. بررسی فقهی و حقوقی اخبار امنیتی در حقوق موضوعه، حمیدرضا محبوب، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۲ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 40. بررسی جهل به حکم و موضوع در ارتکاب جرایم علیه اشخاص و امنیت در فقه امامیه و جزای ایران با نگاهی به فقه حنفی، زهرا گلیردی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۲ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 41. فقه و امنیت: بررسی مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به تطور و توسعه مفهوم امنیت، محمداسماعیل نباتیان، دکتری، دانشکده مطالعات اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم، ۱۳۹۲ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 42. بررسی مبانی فقهی قانون مطبوعات و امنیت کشور، محمدحسن صفری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۹۰ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 43. بررسی تطبیقی مجازات اعدام در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی معاصر، ابراهیم امامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۰ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 44. امنیت جانی از نظر فقه و حقوق، احترام اسکندری، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۹۰ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 45. بررسی ابعاد امنیت ملی و حراست از آن از نظر فقه شیعه و حقوق موضوعه، محمدرضا حق‌پرست کنارسری، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران، ۱۳۸۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 46. جرایم علیه امنیت ملی در فقه و حقوق اسلامی، طاهره ابولی گوکی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۹ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 47. ابعاد سیاسی اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه، محمدحسین فتاحیان، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه باقرالعلوم، ۱۳۸۵ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 48. امنیت ملی در فقه اسلامی، غلامحسین رهبرپور، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۸۱ش، اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید

عربی

 1. اسائة استخدام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة وأثره علی الأمن الدولی، خالد السید محمود المرسی، کلیة الشریعة والقانون بطنطا، جامعة الازهر، ۲۰۲۱م، متن پایان‌نامه.
 2. التدابیر الأمنیة فی التشریع الجزائری والفقه الاسلامی: دراسة مقارنة، فضل زیغمی و مصطفی شنیقری، قسم العلوم الاسلامیة، کلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة والعلوم الاسلامیة، جامعة احمد درایة، ۱۴۴۱ق/۲۰۲۰م، متن پایان‌نامه.
 3. القواعد الفقهیة المتعلقة بالأمن وتطبیقاتها فی الفقه الاسلامی، حوامدی حمیدة، دکترا، قسم العلوم الاسلامیة، کلیة العلوم الانسانیة والحضارة الاسلامیة، جامعة وهران (الجزائر)، ۱۴۳۹ق/۲۰۱۸م، متن پایان‌نامه.
 4. اهداف العمل الاستخباراتی الأمنی وضوابطه بین الشریعة والقانون، سلیمان بن محمد ناصر الداود، کارشناسی ارشد، قسم الشریعة والقانون، کلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ۲۰۱۵م، لینک صفحه چکیده.
 5. ضوابط عمل الحراسات الأمنیة المدنیة الخاصة فی النظام السعودی، محمد بن مسلم بن عبدالله الحربی، کارشناسی ارشد، قسم الشریعة والقانون، کلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ۲۰۱۴م، لینک صفحه چکیده.
 6. نظریة الأمن فی الفقه الاسلامی، دلیلة بوزغار، دکترا، کلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة العقید الحاج لخضر-باتنة (الجزایر)، ۱۴۳۲ق/۲۰۱۱م، متن پایان‌نامه.
 7. تدابیر الأمن الداخلی وقواعده العامة فی الدولة فی ضوء مقاصد الشریعة، حسام ابراهیم حسین ابوالحاج، دکترا، کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الاردنیة، ۲۰۰۶م، متن پایان‌نامه.
 8. فقه التعزیرات عند عمر بن الخطاب وأثره فی تحقیق الأمن، محمد بن بشیر فلفلی و محمد فضل عبدالعزیز مشرف المراد، کارشناسی ارشد، قسم العدالة الجنائیة، کلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة (عربستان سعودی)، ۲۰۰۴م، لینک صفحه چکیده.

سایر منابع

عربی

 1. وسائل حمایة الأمن السیبرانی: دراسة فقهیة تأصیلیة مقارنة بالنظم المعاصرة، عادی موسی عوض جاب الله، مجلة کلیة الشریعة والقانون: جامعة الازهر، ش۳۴، ژانویه ۲۰۲۲م، لینک.
 2. دور الفقه الاسلامی فی تحقیق الأمن المجتمعی، فضل سلیم فضل عبدالله، مجلة قطاع الشریعة والقانون، ش۱۳، فوریه ۲۰۲۲م، لینک.
 3. اثر فعلیة القاعدة الدستوریة فی تکریس الأمن القانونی: قراءة فی الفقه القانونی والفقه الاسلامی، جابر صالح، مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، ربیع‌الاول ۱۴۴۰ق/دسامبر ۲۰۱۸، لینک.
 4. السیاسة الشرعیة وأهمیتها فی تحقیق الامن المجتمعی، عبدالله محمد ربابعة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، ج۳۰، ش۵۹، ۱۴۳۵ق/۲۰۱۴م، لینک.