مجازات با اهدای عضو (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

همه منابع مطالعاتی

مجازات با اهدای عضو به معنای جایگزینی اهدا عضو به جای شیوه‌های رایج قصاص است و از مسائل مرتبط با قصاص و پیوند اعضا به شمار می‌آید. مشهور فقها بر این باورند که شیوه اجرای قصاص موضوعیت ندارد اما کمترین رنج بر جانی را در اجرای آن شرط می‌کنند. در مقابل برخی فقها برابری مجازات با جرم را لازم می‌دانند. چالشهایی که فقه معاصر با آن روبرو است: طبق نظر مشهور آیا شیوه اجرای قصاص قابل تغییر است؟ در شرایطی که نیاز به اعضای بدن ضروری است آیا می‌توان بر اساس قواعد تزاحم، به جواز اهدای اَجزای محکومین به قصاص قائل شد؟ حکم حکومتی در این مسئله چه جایگاهی دارد؟

در این صفحه منابع مطالعاتی مربوط به مجازات با شیوه اهدای عضو جمع آوری شده است.

کتاب‌ها

فارسی

 1. بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی جایگزینی اهداء عضو در سلب نفس (قصاص و اعدام)، حمیدرضا اکبری، تهران، انتشارات امین نگار، ۱۴۰۱ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 2. مجازات اعدام با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا، منصوره دلیلی، تهران، نشر سنجش و دانش، ۱۴۰۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 3. اهداء زندگی، حق همگانی: مدیریت منابع انسانی با نگاهی به حقوق اهداء اعضاء محکومین، وحیدرضا بحرانی، تهران، انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان، ۱۳۹۹ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
 4. پیوند اعضا در آیینه فقه: یا رویکردی بر پیوند اعضای محکومین به اعدام، زهره نیک‌فرجام و سید رضا محقق، تهران، گنجینه خرد، ۱۳۹۶ش، صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید

مقاله‌ها

فارسی

 1. تحلیل فقهی - حقوقی اهدا اعضاء محکومین به مرگ، الهه صادقی و زهرا فهرستی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای فقه، شماره ۱، دوره ۲، اسفند ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 2. تغییر شیوه اعدام در قصاص نفس با رویکرد اهدای عضو، محسن نژادامان ارشاد و محمدرضا رحمت، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره ۷، شماره ۱، ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 3. تبیین فقهی ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری دربرداشت عضو از محکومان به اعدام، سعید سیدحسینی و محدثه عطاکویی، فصلنامه فقه پزشکی، دوره ۱۳ شماره ۴۳، ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 4. بررسی امکان سنجی ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام (با بهره گیری از آوره های فقه و حقوق اسلامی و پزشکی با هدف اهدای عضو مجرمان)، سید حامد عوض پور و رحیم سیاح و سید حسام الدین حسینی و فرج‌الله براتی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰ش. مقاله را از اینجا ببینید
 5. امکان‌سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه، علی فاتحی و علی‌اکبر ایزدی‌فرد و محمد محسنی دهکلانی، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۲۲، ۱۳۹۹ش. مقاله را از اینجا ببینید
 6. اهدای عضو محکومان به اعدام: بایسته‌های تقنینی و ملاحظات حقوق بشری، محمد صالح تسخیری و جابر ابراهیمیان، فصلنامه دین و قانون، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۹۹ش. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 7. امکان‌سنجی اجرای مجازات حد قطع عضو در راستای اهدای عضو، اسماعیل هادی‌تبار و محمدحسن مالدار و سارا رضائی، فصلنامه مطالعات حقوق، ش۲۳، تابستان ۱۳۹۷، مقاله را از اینجا ببینید
 8. بررسی فقهی و حقوقی پیوند عضو قطع شده به واسطة مجازات، سمیه علی اکبری، فصلنامه مطالعات حقوق، ش۱۹، بهار ۱۳۹۷، مقاله را از اینجا ببینید
 9. بررسی امکان اجرای مجازاتهای سالب حیات از طریق پیوند اعضای بدن جانی با توجه به قوانین موضوعه ایران و متون فقهی، حامد حاتمی‌نیا، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۵۳، ۱۳۹۶ش. مقاله را از اینجا ببینید
 10. اهدای عضو در محکومین به اعدام (قصاص)، سید جواد سید علیزاده گنجی، قائم نادری، علی خسروی‌فر، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۱۲، ۱۳۹۶ش. مقاله را از اینجا ببینید
 11. اجرای اعدام و قصاص به شیوه اهدای عضو، الهام سلیمانی نصرت و رضا فرج اللهی، نخستین کنگره بین‌المللی جامع حقوق، ۱۳۹۴ش. مقاله را از اینجا ببینید
 12. بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو، عبدالرضا جوان جعفری و سید محمدجواد ساداتی، فصلنامه فقه و اصول، دوره ۴۴، شماره ۳، ۱۳۹۱ش. مقاله را از اینجا ببینید

عربی

 1. نقل الأعضاء من المحکوم علیه بالإعدام حال الحیاة، السید الصافی محمد، حولیة مرکز البحوث و الدراسات الاسلامیة، العدد ۱۹، السنة السابعة، مقاله را اینجا ببینید
 2. قضایا فقهیة معاصرة؛ هل یمکن الاستفادة من أعضاء المحکوم علیهم بالموت قصاصا أو بالإعدام؟، لجنة الفتوی فی وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة الکویتیة، نشریة البصائر، العدد ۶۹۹، ۲۰۱۴م. مقاله را اینجا ببینید
 3. مدى الاعتداد برضا المحكوم عليه بالإعدام في نقل الأعضاء منه، عارف علی عارف، پاکستان، الدراسات الإسلامية، شماره ۲، جلد ۳۸، ۲۰۰۳م.

‌پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. مقابله جنایی با پدیده انتقال اعضای بدن از محکومان به مجازات مرگ، اسامه محسن نصرالله لامی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. امکان‌سنجی تحول در شیوه اجرای مجازات‌های سالب حیات منصوص شرعی، محمدمهدی هاشم‌لو، کارشناسی ارشد، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. بررسی مشروعیت پیوند اعضاء در مجرمین محکوم به قتل یا قطع، علی فاتحی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 4. پیوند اعضای محکومین به اعدام در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران، طاهره میرزاییان، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش، اطلاعات را از اینجا ببینید
 5. پیوند و اهدای عضو در راستای کیفر حدود و قصاص، رضا عصمتی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 6. استفاده از اعضای بدن محکومین به مجازات‌های قصاص و اعدام با بهره‌گیری از علوم پزشکی و فقه اسلام، اسماعیل ذوالفقاری‌فرد، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. امکان‌سنجی فقهی و حقوقی پیوند اعضا پس از اجرای مجازات سالب حیات، سحر صلبی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، مؤسسه آموزش عالی آل‌طه، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 8. بررسی فقهی و حقوقی اهدای عضو محکومین، فاطمه باقری، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 9. اهدای عضو در راستای اجرای کیفر حدود و قصاص، سارا رضایی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 10. بررسی مبانی فقهی اهدای عضو محکومین به اعدام و متوفی، زهره گلستانی، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 11. امکان‌سنجی اهدا عضو قبل از اجرای مجازات، بهزاد رستمی زابل، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۹۵ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 12. مبانی فقهی حقوقی اهدا و استفاده از اعضای محکومین به اعدام، سهام مجدم، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 13. احکام فقهی استفاده اعضای بدن و خون محکومین به اعدام، سید رضا محقق، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 14. بررسی فقهی و حقوقی اهداء اعضاء حیاتی محکومین به اعدام و افراد مبتلا به مرگ مغزی به افراد نیازمند، فاطمه بیتانام، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 15. اهدای اعضاء، تدبیری نوین در نحوه اجرای کیفرهای سالب حیات، علی روحی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۹۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید

عربی

 1. حكم الإفادة من أعضاء مهدري الدم في الشريعة و النظام السعودي، معتز بن شحاته الينبعاوي، کارشناسی ارشد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ۲۰۰۹م.

منابع مطالعاتی وابسته