دوفصلنامه فقه و اجتهاد

از دانشنامه فقه معاصر
دوفصلنامه فقه و اجتهاد
Fighoejtihad.png
صاحب امتیازمرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
مدیر مسئولمحمدجواد فاضل لنکرانی
سردبیرعلی نهاوندی
رتبۀ علمیعلمی پژوهشی
دورهدوفصلنامه
محل نشرقم
زبانفارسی
تاریخ نخستین شماره۱۳۹۳ش
وضعیت انتشارفعال
سایتmags.markazfeqhi.com

دو فصلنامه فقه و اجتهاد نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳۹۳ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) است. این نشریه تمرکز خود را بر انتشار مقالاتِ رشته‌های تخصصی فقه به ویژه فقه معاصر گذاشته است. بر این اساس، مسائلی همچون مسئولیت مدنی، مرجعیت زنان، فقه حکومتی، حریم خصوصی و تغییر جنسیت موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون محمد قائنی، محمدجواد فاضل لنکرانی، سید سجاد ایزدهی و محمدمهدی کریمی‌نیا به چاپ رسیده است.

معرفی

دو فصلنامه فقه و اجتهاد نشریه‌ای علمی-پژوهشی در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۹۳ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله مرکز فقهی ائمّه اطهار(ع) است، مدیر مسئول آن محمدجواد فاضل لنکرانی و سردبیر این مجله علی نهاوندی است. هیئت تحریریه این مجله عبارتند از جعفر بستان نجفی، سیدجواد حسینی‌خواه، محمدجعفر طبسی، سیدعلی علوی قزوینی، محمدجواد فاضل لنکرانی، محمدرضا فاضل کاشانی، محمد قائنی، سیدمحمد نجفی یزدی، علی نهاوندی و سعید واعظی.[۱]

حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی شده‌اند: فقه‌های تخصصی (فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی و...)، فلسفه فقه، روش‌شناسی فقه، دانش‌های مرتبط با فقه و اجتهاد (اصول فقه، قواعد فقهی، رجال و...).[۲]

این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.[۳]

نویسندگان

در دوفصلنامه فقه و اجتهاد صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:

موضوعات

موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:

مبانی فقه:

فقه اقتصادی:

فقه اجتماعی:

فقه پزشکی:

فقه سیاسی:

مقاله‌های برگزیده

برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:

 • واکاوی تعارض قاعده لعان با نتایج آزمایش DNA، دانلود
 • بررسی فقهی مالیت بیت‌کوین در بستر فضای مجازی دانلود
 • تغیییر جنسیت و مسائل فراروی آن، دانلود
 • بررسی فقهی خریدوفروش خون بند ناف دانلود
 • محرمانگی اسرار بیماران در آینۀ فقه دانلود
 • تأملی فقهی در بورس دانلود
 • بررسی فقهی سفارش ساخت کالا دانلود
 • بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات دانلود
 • اعتبارسنجی اسناد ملکی؛ بررسی فقهی ـ حقوقی دانلود
 • شریعت و قضاوت بانوان دانلود
 • تقلید از مجتهد زن دانلود
 • جستاری در مسئولیت کیفری تولید بازی‌های رایانه‌ای منفی دانلود
 • بررسی تحقق رضاع با شیردهی از بانک شیر دانلود

پانویس

 1. سایت مجله فقه و اجتهاد، اعضای هیئت تحریریه.
 2. سایت مجله فقه و اجتهاد، دربارۀ نشریه.
 3. سایت مجله فقه و اجتهاد، اهداف و چشم‌انداز.
 4. سایت مجله فقه و اجتهاد، نمایه نویسندگان
 5. سایت مجله فقه و اجتهاد، نمایۀ کلیدواژگان