کودک‌آزاری (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۲/۲۱

همه منابع مطالعاتی

کودک‌آزاری هرگونه فعل یا ترک فعلی است که باعث آسیب رساندن واقعی یا احتمالی به سلامت روحی و جسمی و رشد کودک شود. کودک‌آزاری انواع مختلفی دارد مانند آزار جسمی، روحی، جنسی یا آزار ناشی از غفلت و بی‌توجهی. مسئله کودک‌آزاری از مباحث جدید حقوقی است که هرچند ذیل قواعد عام فقهی به آن پرداخته شده، اما به صورت مستقل سابقه‌ای در موضوعات فقه ندارد. کودک از منظر قوانین بین‌المللی مانند پیمان‌نامه حقوق کودک، به فرد زیر ۱۸ سال و در فقه اسلامی به فردی که به بلوغ شرعی نرسیده، اطلاق می‌گردد.

مسائل پیش‌روی فقه معاصر در ارتباط با کودک‌آزاری عبارت‌ است از: تفاوت بین کودک‌آزاری و تنبیه کودک چیست؟ چه کسی حق تنبیه کودک را دارد؟ آیا سوء‌نیت در تنبیه کودک از مصادیق کودک‌آزاری است؟ آیا کودک‌آزاری از جانب ولیّ کودک قابل جرم‌انگاری و مجازات کیفری است؟

کتاب‌ها

فارسی

 1. جرائم کودک آزاری در فقه و حقوق، محمد بهرامی، تهران، نوآوران دانش، ۱۴۰۰ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب
 2. بررسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری، معصومه موثق، تهران، انتشارات قانون‌یار، ۱۳۹۹ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب
 3. شاخصه‌های کودک آزاری از منظر فقه و حقوق، سمیرا گلزار فشالمی، گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۳۹۸ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب
 4. بررسی فقهی و حقوقی کودک آزاری، شهین گنجی‌مقدم‌شولمی، تهران، مؤسسه رایان کاویان پویا، ۱۳۹۶ش. لینک صفحات ابتدایی کتاب

عربی

 1. احكام الاعتداء على الأطفال في الفقه الاسلامي، ايمان سعد عبدالله الطويرقى، ریاض، عربستان سعودی، مكتبة الرشد، ۲۰۱۶م.

مقاله‌ها

فارسی

 1. جستاری بر پدیده هرزه‌‎نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه‏‌های فقه و حقوق ایران، مریم غنی‌زاده بافقی و اسماء حسین‌زاده سرشکی، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، دوره ۲۸، شماره ۷۸، بهار و تابستان ۱۴۰۲ش. لینک متن مقاله
 2. بررسی کودک‌آزاری با تأکید بر مقابله با کودک‌آزاری جنسی در حقوق ایران و فقه امامیه، مهدی هلالی، فصلنامه علمی آراء، دوره‌ ۴، شماره ۷، پاییز ۱۴۰۰ش. لینک متن مقاله
 3. وجوه افتراق و اشتراک کنوانسیون حقوق کودک و فقه امامیه در باب کودک آزاری، بهروز زارع و اکبر فهیمی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، خرداد ۱۳۹۸ش.
 4. بررسی جرم کودک‌آزاری در حقوق ایران و فرانسه، شیدا عبدالله‌پور، فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۸ش. لینک متن مقاله
 5. بررسی فقهی و حقوقی مرز «کودک آزاری» و «تنبیه کودک از سوی والدین»، عارف خلیلی‌پاجی و سید علیرضا میرکمالی و علی باقری، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش. لینک متن مقاله
 6. تنبیه بدنی کودکان در آموزه‌های فقهی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی، جمال بیگی و توحید غلامی تازه قلعه، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۱۲ و ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ش. لینک متن مقاله
 7. جرم‌شناسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری ۲، محمدحسین طارمی، گاهنامه پگاه حوزه، شماره ۲۷۹، ۱۳۸۹ش. لینک متن مقاله
 8. جرم‌شناسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری ۱، محمدحسین طارمی، گاهنامه پگاه حوزه، شماره ۲۷۸، ۱۳۸۹ش. لینک متن مقاله
 9. بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری، زهرا فهرستی و گلرخ نظری‌خاکشور، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷ش.

عربی

 1. أحكام التعدّي على حقوق الطفل في الفقه الاسلامي، وفاء عبد المعطي خلوي خضير، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مجلد ۳۱، شماره ۱۰۶، ۲۰۱۶م.

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. بایسته های فقهی و حقوقی راجع به کاهش کودک آزاری، فائزه شمس، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۹۹ش. لینک چکیده پایان‌نامه
 2. بررسی فقهی حقوقی کودک آزاری و خلاهای قانونی مربوط به آن، کارشناسی ارشد، بهادر ابراهیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه، گروه حقوق، ۱۳۹۸ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
 3. بررسی مسائل فقهی و حقوقی کودک آزاری، نیلوفر شهدادی، کارشناسی‌ارشد، مؤسسه آموزش عالی ادیب - مازندران، ۱۳۹۶ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
 4. بررسی کودک‌آزاری در فقه و حقوق کیفری ایران، محمدرضا آقایی بجستانی، کارشناسی‌ارشد، مرکز پیام نور مشهد، ٰدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، ۱۳۹۵ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
 5. بررسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری، نیلوفر شهدادی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ۱۳۹۵ش. لینک دسترسی به پایان‌نامه
 6. کودک‌آزاری در فقه و حقوق همراه با تبیین آرا حضرت امام خمینی، صفورا نصراللهی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷ش. لینک اطلاعات پایان‌نامه

عربی

 1. آليات حماية الأطفال في الفقه الإسلامي والقانون، هادية عبدالله فضل الله إبراهيم، پایان‌نامه دکتری، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الاسلامية، ۲۰۱۷م.