فقه روابط بین‌الملل (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
منابع مطالعاتی فقه معاصر.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۳/۳/۲۹

همه منابع مطالعاتی

فقه روابط بین‌الملل درباره وظایف و تکالیف اشخاص و حکومت‌ها در ارتباط با کشورها و مسائل مرتبط آنها صحبت می‌کند. هدف این دانش به‌کارگیری الگوی روشی معینی است که عهده‌دار تنظیم روابط بین الملل امت اسلامی است. روابط بین المللی قدمتی طولانی دارد اما اینکه به شکل دانشی مستقل از زوایا و ابعادی به ویژه در عرصه فقه، مورد بررسی قرار گیرد، دانش نوپایی است. در زمینه فقه روابط بین‌الملل با این پرسشها مواجه هستیم: آیا می توان از منابع و متون دینی دانشی با عنوان فقه روابط بین‌الملل را استخراج کرد؟ ظرفیتهای فقه در روابط بین‌الملل چقدر است؟

کتاب‌ها

فارسی

 1. فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
 2. فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
 3. بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
 4. صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.
 5. فقه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارات مجلس افروز، ۱۴۰۳ش.
 6. فقه روابط بین‌الملل: مروری بر نظرات فقهی ۶ فقیه شیعه در حوزه روابط بین‌الملل، سیدمحمد ساداتی‌نژاد، اصفهان، انتشارت مجلس افروز، ۱۳۹۸ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
 7. بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، سیدجواد ورعی، قم، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا بببینید
 8. صلح و منازعه در روابط خارجی دولت اسلامی، حسین ارجینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۷ش.

مقاله‌ها

فارسی

 1. تحلیلی سازه‌انگارانه از مبانی فقه سیاسی امام خمینی (ره) در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، غلامرضا خواجه سروی و لیلا رحمتی پور، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره ۴۴، پاییز ۱۴۰۱. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 2. نسبت‌شناسی دانش فقه روابط بین‌الملل با دانش‌های همگون، رسول حکمی شلمزاری و مهدی طاهری، دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۲۴، پاییز و زمستان۱۳۹۹. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 3. جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی، ولی الله حیدرنژاد و حسینعلی سعدی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال نهم، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۹۹. مقاله را از اینجا ببینید
 4. مبانی قرآنی رابطه امنیت و دیپلماسی در فقه سیاسی با روی کرد به قاعده «امان، تألیف قلوب و الزام»، رحمان عشریه، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۹۳، پاییز ۱۳۹۸. مقاله را از اینجا ببینید
 5. نفوذ در فقه روابط بین‌الملل شیعی: مطالعه تطبیقی نگاه فقهای سه دوره پیشامشروطه، مشروطه و انقلاب اسلامی، فصلنامه آفاق امنیت، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۹۶. مقاله را از اینجا ببینید
 6. قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بهادر زارعی و علی زینی‌وند و کیمیا محمدی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۶، بهار ۱۳۹۳. مقاله را از اینجا ببینید
 7. اصول و کارکردهای دیپلماسی عمومی در سیره نبوی، بهرام اخوان کاظمی، دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، شماره ۵، بهارو تابستان ۱۳۹۳. مقاله را از اینجا ببینید
 8. فقه روابط بین‌الملل، منصور میراحمدی، فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲. مقاله را از اینجا ببینید
 9. نرمش قهرمانانه در دیپلماسی خارجی از منظر فقه سیاسی، رضا سلیمانی و عارف بشیری و سجاد علی‌محمدی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره ۶۱، زمستان ۱۳۹۲. مقاله را از اینجا ببینید
 10. قاعده امان در فقه روابط بین‌الملل، ابوالقاسم نقیبی و سعید مولوی وردنجانی، فصلنامه رهنمون، شماره ۲۱ و ۲۲، زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 11. واژه‌شناسی فقه روابط بین‌الملل، قاسم شبان نیا، ماهنامه معرفت، شماره ۱۰۲، خرداد ۱۳۸۵. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 12. منبع‌شناسی فقه روابط بین‌الملل، حسین ارجینی، ماهنامه معرفت، شماره ۱۰۲، خرداد ۱۳۸۵. اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید
 13. نکته‌هایی در فقه روابط بین‌الملل، محمدحسن نجفی، فصلنامه فقه، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۷۵. مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

 1. احکام روابط و تعامل با کفار از نظر فقه شیعی و اهل تسنن، غلام‌عباس رضوانی، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان، ۱۴۰۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 2. بررسی و تحلیل دیدگاه فقهی آیت الله جوادی آملی در موضوع روابط بین الملل، علیرضا امیدی، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران جنوب، دانشگاه پیام نور استان تهران، ۱۴۰۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 3. کاربرد قواعد فقهی در تبیین ضوابط دیپلماسی پنهان، سیدعلی میرزین العابدینی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۴۰۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 4. مصونیت و امتیازات نماینده دیپلماتیک (بررسی تطبیقی حقوق موضوعه و فقه اسلامی)، انور عبد هدوک البومهیدی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۲ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 5. استلزامات فقهی نظریه مقاومت در روابط بین‌الملل، محمدقیوم عرفانی، دکتری، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 6. جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بر طبق قواعد فقه سیاسی، محمدرضا سهرابی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 7. روش‌شناسی فقه روابط بین‌الملل با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)، زهرا افراسیابی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 8. اولویت بندی کنش‌های سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی، محمدمهدی کوهکن، دکتری، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۴۰۱ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 9. ظرفیتهای فقه در کارآمدی دیپلماسی عمومی، معصومه مرادی آریان، کارشناسی ارشد، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 10. بررسی امت واحده در نظریه اسلامی روابط بین الملل، سمیه چیتی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 11. جایگاه قاعده نفی سبیل در فقه روابط بین‌الملل، ابوالفضل نوریان نجف آبادی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 12. مصونیت دیپلماتیک در قانون اساسی عراق، حقوق بین‌الملل و قوانین اسلامی، محمد عبدالله حسون الباوی، کارشناسی ارشد، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 13. تبیین نظریهٔ قدرت در فقه سیاسی و نتایج راهبردی آن در روابط بین‌الملل، محمد علی جوادی، دکتری، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 14. ظرفیتهای فقه و سیاست جهانی، علیرضا نائیج، دکتری، پردیس دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 15. بررسی سیاست خارجی پیامبر (ص) از دیدگاه فقه روابط بین‌الملل، محمدعلی نعماء، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 16. بازخوانی اصول و قواعد فقهی حاکم بر مناسبات و روابط بین‌الملل، سمیرا کافی، کارشناسی ارشد، دانشکده اصول الدین مرکز قم، دانشکده اصول الدین، ۱۳۹۸ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 17. راهبردها و راهکارهای مهار قدرت در عرصه روابط بین‌الملل با تأکید بر فقه اسلامی، محمدموسی اکبری، دکتری، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 18. بررسی تطبیقی سیاست خارجی پیامبر (ص) از دیدگاه فقه و روابط بین‌الملل (حقوق معاهدات و دیپلماسی در حکومت نبوی با رویکرد فقهی)، محمدعلی نعماء، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 19. موضع اهل بیت (ع) نسبت به مصونیت دیپلماتیک در قوانین بین الملل، علی مقدسی، کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه تخصصی فقه و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 20. سیاست خارجی اسلام در زمینه اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه، زهرا عباس زاده، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 21. بررسی تطبیقی سیاست خارجی پیامبر (ص) از دیدگاه فقه و روابط بین‌الملل (حقوق معاهدات و دیپلماسی در حکومت نبوی با رویکرد فقهی)، محمدعلی نعماء، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 22. قواعد فقهی مستخرج از سیره سیاست خارجی پیامبر اعظم (ص)، محمدصادق محسن‌زاده، دکتری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه زنجان، ۱۳۹۶ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 23. بررسی مبانی روابط بین‌الملل دولت اسلامی از منظر فقه فریقین، علی دلفانی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلام، دانشگاه قم، ۱۳۹۴ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 24. دیپلماسی از دیدگاه فقه و حقوق، حسین حسن‌پور، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، ۱۳۹۳ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
 25. رابطه دین و دولت در فقه شیعه در قلمرو سیاست خارجی، عذرا کبیری، کارشناسی ارشد، ابوالفضل نوریان نجف آبادی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، ۱۳۹۰ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید