عقد الصیانه (منابع مطالعاتی)

از دانشنامه فقه معاصر
موضوعات فاقد منبع مطالعاتی.png
آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۵/۱۴

دیگر موضوعات نیازمند پژوهش

عقد‌ الصیانه قراردادی است که موضوع آن حفظ و نگهداری از تجهیزات، ساختمان یا اموال مورد توافق است که دوام و بقای آن‌ها نیازمند حفاظت مستمر باشد. برای مثال آسانسورها و موتورخانه‌های ساختمان‌ها برای حفظ بهره‌وری و قابلیت استفاده، نیازمند سرویس‌های ماهیانه هستند که با قرارداد صیانت این مهم تأمین می‌شود.

با توجه به گسترش تجهیزات در ساختمان‌ها و ادارات و رایج شدن قراردادهای حفظ و نگهداری، فقه معاصر با این پرسش‌ها روبرو است: قرارداد صیانت از منظر فقهی چه حکمی دارد؟ آیا این نوع قرارداد تحت عناوین اجاره و وکالت و... قرار می‌گیرد؟ اساسا به لحاظ فقهی آیا لازم است عقود و قراردادهای جدید ذیل قراردادهای رایج فقهی قرار گیرند؟ آیا مجهول بودن مقدار خرابی‌ها و تعمیرات در عقد الصیانه، موجب غرری شدن آن نمی‌شود؟

عقدالصیانه از قراردادهای جدید به شمار می رود و در مقایسه با دیگر موضوعات منابع محدودی درباره آن تالیف شده و بررسی فقهی عقدالصیانه نیازمند پژوهش بیشتر است.

مقاله‌ها

فارسی

 1. بررسی ماهیت و اصول حاکم بر عقد حفظ‏ و‏مراقبت (صیانت) و جایگاه آن در افزایش بهره‌‏وری اقتصادی، محمدحسین وکیلی مقدم، دوفصلنامه حقوق خصوصی، شماره ۱ دوره ۱۹، ۱۴۰۱ش.لینک مقاله

عربی

 1. التزامات الصائن فی عقد الصیانة دراسة مقارنة، مها رمزی محمدعلی و زینة غانم یونی العبیدی، مجلة الرافدین للحقوق، دانشگاه موصل، عراق، شماره ۷۶ دوره ۲۳، ۲۰۲۱م.لینک مقاله
 2. عقد الصيانة والاصلاح في القانون الاداری، زينب ماجد محمد علی، مجلة كلية الشيخ الطوسی، عراق، شماره ۱۱، ۲۰۲۱م.لینک چکیده
 3. عقد الصيانة دراسة فقهية مقارنة، سهام علي حسين الناصری، مجلة کلیة الفقه، عراق، شماره ۳۱، ۲۰۱۹م. لینک چکیده انگلیسی
 4. مشروعية عقد الصيانة الشامل بين الغرر والحاجة الفقهية دراسة تحليلية مقاصدية، حصوة ماهر حسين، مجلة الشريعة والقانون، الامارات، دوره ۳۳ شماره ۷۸، ۲۰۱۹م.لینک چکیده
 5. عقد الصيانة، فيغو عبدالسلام أحمد، مجلة الحقوق، مغرب، شماره ۳۹، ۲۰۱۶م.لینک چکیده
 6. عقود المقاولة والصيانة، الكبش محمود محمد، الوعی الإسلامی، الکویت، شماره ۶۱۰، ۲۰۱۶م.لینک چکیده
 7. عقد الصيانة دراسة مقارنة مع الفقة الإسلامی، حسن حيدر فليح، مجلة الحقوق، عراق، دوره ۴, شماره ۱۹، ۲۰۱۲م.
 8. نظرية عقود الصيانة في الفقه الإسلام و تطبيقاتها المعاصرة، خلف سعيد احمد العفريت الكويت، مجله اطروحتی، مغرب، ۲۰۱۳م.
 9. عقود الصيانة وتكييفها الشرعي، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
 10. عقود الصيانة وتكييفها الشرعي، الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
 11. عقود الصيانة وتكييفها الشرعي، محمد على التسخيري و مرتضى الترابي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
 12. عقود الصيانة وتكييفها الشرعي، محمد أنس الزرقاء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
 13. عقود الصيانة، منذر قحف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، شماره ۱۱، ۲۰۰۰م. لینک متن مقاله
 14. عقود الصيانة، الكردي أحمد الحجی، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الکویت، دوره ۱۱، شماره ۳۰، ۱۹۹۶م.

پایان‌نامه‌ها

عربی

 1. عقود الصيانة وأحكامها الفقهية، العلمی نعمی، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادی، الجزایر، ۲۰۲۱م.لینک پایان‌نامه
 2. الغرر و أثره فی المعاملات المالية المعاصرة عقود الصيانة أنموذجا، عمار قدوری، کارشناسی ارشد، جامعة الوادی، سوریه، ۲۰۱۷م.لینک چکیده
 3. عقود الصيانة وتطبیقاتها دراسة فقهية مقارنة، عاطف محمد حسین أبو هربيد، پایان‌نامه دکتری، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ۲۰۱۱م. لینک پایان‌نامه