جریمه دولتی (منابع مطالعاتی)

جریمه‌ دولتی و مشروعیت آن در حکومت اسلامی از چالشهای فقه معاصر است. در فقه امامیه سابقا به علت عدم ابتلا جرائم را در حد و تعزیر و قصاص منحصر می‌دانستند اما اینکه دولت در مقابل برخی از رفتارها جریمه و مجازات مالی وضع کند را مشروع نمی‌دانستند. با پیروزی انقلاب در ایران این موضوع و مشروعیت آن از مباحث فقهی شده است. به عنوان مثال جرائم رانندگی و یا جرائم ساخت و ساز در شهرها.

آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۹/۱۲

همه منابع مطالعاتی

آنچه در فقه معاصر به دنبال پاسخ آن هستیم: آیا اخذ این جرائم شرعا مجاز است؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟ آیا حکومت اسلامی حق وضع و اعمال جرائمی اینچنین را دارد؟ در صورت مشروع نبودن حکومت وظیفه شهروندان در این موارد چیست؟

در منابع پژوهشی کمتر به این مسئله پرداخته شده است و نیازمند پژوهش بیشتر است اما در ادامه منابعی جمع‌آوری شده است.

کتاب‌ها

مقاله‌ها

فارسی

  1. نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد بزه کلاهبرداری، امید شهبازی و محسن علیاری، رأی، شماره پیاپی ۲۷، ۱۳۹۸ش. از اینجا ببینید
  2. مبانی فقهی جریمه مالی در فقه امامیه و فقه اهل سنت، ضامن علی حبیبی، حکومت اسلامی، شماره پیاپی ۸۳، ۱۳۹۶ش. از اینجا ببییند
  3. تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیر جاری در بانکداری اسلامی، سید عباس موسویان و فرشته ملاکریمی، اقتصاد اسلامی، شماره ۶۴، ۱۳۹۵ش. از اینجا ببینید
  4. حکم فقهی جریمه تأخیر پرداخت مالیات از منظر شرع مقدس اسلام، محمد قائینی و محمدعلی احمدی، پژوهشنامه مالیات، شماره ۶۰، ۱۳۹۰ش. از اینجا ببینید
  5. تبدیل اجباری حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی، عسگر قهرمانی، دادرسی، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش. از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

  1. تخفیف و تشدید مجازات در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، شقایق شمسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۹ش. از اینجا ببینید
  2. بررسی مجازات جریمه (جزای نقدی) در سیاست جنایی ایران، مهدی رست، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۸۸ش. از اینجا ببینید

منابع دیگر

  1. تقسیط جزای نقدی، احمد مظفری، بانک مقالات حقوقی. از اینجا ببینید